Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Teoplitz, Wolniewicz, Rowiński, Smoczyński i inni. Studia Filozoficzne 7/1983.

Okładki przybrudzone, poprzecierane na krawędziach, lekko pozaginane. Przednia okładka naddarta przy górnej krawędzi 1 cm. Przybrudzone boki książki.

Jaroszewski, Gawlikowski, Markowski, Siemianowski i inni. Studia Filozoficzne 9/1973.

Okładki przybrudzone i poprzecierane, na przedniej u góry pieczątka. Przybrudzone boki książki.

Żeleński Boy Tadeusz. Słówka. BN Seria I nr 255.

Biblioteka Narodowa Seria I nr 255. Wstęp i wybór tekstu Tomasz Weiss. Przypisy Ewa Miodońska - Brookes i Jan Michalik.

Okładki lekko przybrudzone, wytarte na krawędziach i rogach. Książka w kilku miejscach lekko rozłamana.

Gałczyński Konstanty Ildefons. Wybór poezji - BN Seria I nr 189.

Biblioteka Narodowa Seria I nr 189. Opracowała Marta Wyka.

Okładki przybrudzone i przetarte, przednia naderwana u góry przy grzbiecie ok. 3 cm.

Staff Leopold. Poezje.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, grzbiet naddarty przy górnej krawędzi ok. 1 cm. Wewnątrz książki luźne trzy pierwsze kartki. Książka rozłamana pomiędzy stronami 56/57, wydana z dwóch gatunków papieru.

Miłosz Czesław. Poezje.

Obwoluta lekko przybrudzona z żółtymi, miejscowymi przebarwieniami. Niewielkie naddarcie na dolnym końcu grzbietu obwoluty (1 cm). Na stronie tytułowej dopisana dedykacja, na stronie 4 pieczątka "Parafia Rzymskokatolicka i numer "4439" napisany długopisem.

Leśmian Bolesław. Wybór poezji.

Okładki delikatnie wytarte - głównie krawędzie i rogi. Zagięty dolny róg przedniej okładki i górny tylnej, pozaginane rogi u większości kartek (u góry). Na okładce kilka cyfr napisanych ołówkiem (nie do wymazania).

Matic Dusan. Tajny płomień.

Delikatnie przybrudzona obwoluta.

da Fonseca Manuel. Pieśni z gościńców.

Delikatnie przetarta i przebarwiona obwoluta. 

Fiutowski Jerzy. Próba tragedii.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Na stronie tytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela.

Szymańska Adriana. Nagła wieczność.

Delikatnie pozaginane rogi okładek.

Grass Gunter. Wiersze wybrane.

Obwoluta poplamiona i przetarta. Na stronie tytułowej i 194 pieczątki ex libris poprzedniego właściciela.

Słowacki Juliusz. Ksiądz Marek.

Lekko przybrudzone okładki, na rogach delikatnie wytarte i pozaginane. Minimalnie przybrudzony górny bok książki. Na tylnej okładce podpis poprzedniego właściciela książki.

Żeromski Stefan. Turoń - dramat w 3 aktach.

Lekko przetarte rogi okładek oraz krawędzie i obydwa końce grzbietu. Przedarcie wzdłuż grzbietu, między wewnętrzną stroną przedniej okładki a sąsiednią kartką. Przybrudzone boki książki.

Rej, Kochanowski, Morsztyn, Mickiewicz, Kasprowicz i inni. Sto wierszy polskich.

W wyborze i tłumaczeniach Karla Dedeciusa.

Książka w języku polskim i niemieckim.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, tylnia naderwana u góry przy grzbiecie ok. 2 cm.

Szekspir William (Shakespeare). Otello.

Okładki przetarte - głównie na rogach. Wytarte obydwa końce grzbietu.

Wyspiański Stanisław. Wesele - BN Seria I, nr 218.

BN Seria I, nr 218. Opracował Jan Nowakowski.

Okładki delikatnie przybrudzone, minimalnie pozaginane w kilku miejscach. Niewielkie 0.5 cm naddarcie przy bocznej krawędzi tylnej okładki oraz na kilkunastu ostanich kartkach. Książka rozłamana pomiędzy stronami 192/193.

Biebl Konstantin. Nowy Ikar i inne poezje.

Delikatnie przybrudzona obwoluta.