Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Wojnar Irena. Teoria wychowania estetycznego.

Obwoluta delikatnie przybrudzona, przetarta, ponaddzierana i pozaginana na rogach i krawędziach. Brak strony tytułowej, wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych oraz podkeślenia wykonane ołówkiem.

Krawcewicz Stanisław. Współczesne problemy zawodu nauczyciela.

Przetarte rogi, krawędzie okładek oraz grzbiet ksiażki.

Kupisiewicz Czesław. Metody programowania dydaktycznego.

Ponadzierana przy krawędziach obwoluta książki. Na ostatniej stronie mała, kwadratowa pieczątka.

Jurkowski Andrzej. Rozwój umysłowy i aktywność poznawcza uczniów.

Okładki przetarte przy krawędziach i przybrudzone. Na stronie przedtytułowej podpis pierwszego właściciela.

Muszyński Heliodor. Teoretyczne problemy wychowania moralnego.

Podniszczone rogi okładek. Okładki przybrudzone i lekko przetarte.

Smirnow Gieorgij. Oblicze człowieka socjalizmu.

Róg przedniej okładki, u dołu zagięty. Górna i dolna krawędź grzbietu (z tyłu) naddarta. Strona 265 z boku pogięta i naddarta. Druk na różnych gatunkach papieru. Drobne przybrudzenie z boku książki.

Sanocki Włodzisław. Kwestionariusze osobowości w psychologii.

Okładki lekko przybrudzone, delikatnie przetarte na krawędziach i pozaginane na rogach.

Rudniański Jarosław. Sprawność umysłowa.

Okładki poprzecierane. Dolna część grzbietu lekko naderwana (0,5 cm). Na ostatniej stronie i na tylnej okładce pieczątka "Bonifikata 80%" Na tylnej okładce stara cena napisana długopisem.

Spock, Rothenberg. Dziecko - pielęgnowanie i wychowanie.

Okładki przetarte i powyginane. Boki przybrudzone. Rogi i krawędzie pozaginane i przetarte.

Zborowski Jan. Nauka domowa ucznia szkoły średniej.

Okładki przetarte na rogach i krawędziach. Grzbiet książki wyblakły i przetarty. Na przedniej okładce numer i cyfra napisane długopisem. Na stronie tytułowej podpis pierwszego właściciela. Na stronie 4, 45 i 292 stare pieczątki pobiblioteczne.

Terruwe Anna, Baars Conrad. Integracja psychiczna - o nerwicach i ich leczeniu.

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie, tylna naderwana u góry do 3 cm.

Rudniański Jarosław. Sprawność umysłowa.

Delikatnie przetarte krawędzie okładek. Grzbiet lekko przetarty, u dołu naddarty.

Sowińska Halina. Organizacja życia i działalności uczniów w klasach VI - VIII.

Materiały Metodyczne. Zeszyt 6. Wzdłuż grzbietu na przedniej okładce przetarcie. Na ostatniej stronie mała, kwadratowa pieczątka. Książka z różnych gatunków papieru.

Kon Igor S. Odkrycie "Ja".

Okładki przetarte i lekko przybrudzone.

Ur Penny. Nauczanie rozumienia słowa mówionego.

Okładki przetarte i pozaginane. Na tylnej okładce naklejka z ceną.

Sawicka Antonina. Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej.

Przybrudzone okładki i boki książki. Okładki pogięte. Przetarte rogi i krawędzie okładek oraz grzbiet książki. Książka zalana z tyłu, u góry - widoczna plama. Od strony 201 do końca na bocznej krawędzi naddarcie ok. 5 mm. Ogólnie: książka w złym stanie.

Turos Lucjan. Andragogika. Zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych.

Delikatnie przybrudzone i przetarte przy krawędziach okładki. W środku kilka podkreśleń długopisem.

Reuttowa Natalia. Dziecko w szkole aspekty poznawcze i wychowawcze.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte na rogach, krawędziach i grzbiecie. Końce grzbietu pozaginane.