Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Eisenbach Artur. Hitlerowska polityka zagłady Żydów.

Okładki przybrudzone, przednia wraz z pierwszą kartką oddzielona od grzbietu książki. Na stronie 704 i ostatniej skreślenia wykonane niebieskim długopisem. Książka rozłamana pomiędzy tylną okłądką a ostatnią kartką. Boki książki przybrudzone.

Kantyka Jan, Rosikoń Longin. Sławków w latach okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945.

Delikatnie przetarta obwoluta przy krawędziach i na grzbiecie.

Stachiewicz Piotr. Akcja Kutschera.

Leciutko przybrudzone, przetarte okładki, głównie przy krawędziach.

Skibiński Fraciszek. Pierwsza pancerna.

Obwoluta przetarta przy krawędziach i na grzbiecie, końce grzbietu ponaddzierane (do 2 cm). Na stronie tytułowej numer "1970" oraz podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Boki książki przybrudzone.

Kuszaj, Czech, Sehn... Zeszyty Oświęcimskie nr 3.

Okładki przybrudzone, przetarte, ponaddzierane przy końcach grzbietu (do 3 cm) z pozaginanymi rogami na przedniej skreślenia wykonane niebieskim długopisem. Książka pękająca pomiędzy przednią okładką a stroną tytułową, podobnie z tyłu. Na stronie tytułowej pieczątka "pamiątka z muzeum".

Materski Wojciech, Paczkowski Andrzej. NKWD o Polsce i Polakach - rekonesans archiwalny.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Na okładkach ślady zarysowań.

Minac Vladimir. Żałoba na dwie ręce.

Literatura słowacka.

Obwoluta dość mocno wytarta i ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm).

Sutovec Milan. Mężczyźni i broń.

Literatura słowacka.

Okładki lekko przybrudzone, rogi delikatnie zagięte.

Jilemnicky Piotr. Kronika.

Literatura słowacka.

Na tylnej obwolucie, przy górnej krawędzi naklejona stara cena książki. Obwoluta i boki książki delikatnie przybrudzone.

Rice Anne. Wampir Lestat - kontynuacja Wywiadu z wampirem.

Okładki delikatnie pozaginane, na tylnej naklejona stara cena. Boki książki przybrudzone. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem.

Olbracht Ivan. Więzienie najciemniejsze.

Literatura czeska.

Okładki lekko przybrudzone, rogi zagięte. Na tylnej okładce naklejona stara cena książki.

Paral Vladimir. Zawód: kobieta.

Literatura czeska.

Okładki przetarte, przybrudzone i mocno pozaginane. Górna i dolna krawędź grzbietu naddarta (ok. 1 cm). Rogi kilkunastu pierwszych kartek delikatnie pozaginane, tu również malutka brązowa plamka.