Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Popko Maciej. Religie starożytnej Anatolii.

Delikatnie przetarta obwoluta, na rogach ponaddzierana ok. 1 cm.

Posern - Zieliński Aleksander. Ruchy społeczne i religijne Indian hiszpańskiej Ameryki Południowej XVI - XX w.

Wydał PAN Instytut Historii Kultury Materialnej - Nakład 800 egz.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Rogi okładek leciutko pozaginane.

Pospieszalski Antoni. O religii bez namaszczenia.

Na tylnej okladce przetarcie - ślad po oderwanej metce cenowej. Boki książki dość mocno przybrudzone.

Potter George R. Zwingli.

Seria Marmurek.
Stan bardzo dobry.

Półtawska Wanda. Beskidzkie rekolekcje - Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich.

Wgniecenie i przedarcie (około 1 cm) przy bocznej krawędzi tylnej okładki, wewnątrz książka najprawdopodobniej nie otwierana.

Pronzato Alessandro. Chleb na niedzielę - komentarz do Ewangelii, Rok B.

Okładki delikatnie przybrudzone z pozaginanymi rogami. Na tylnej okładce stara naklejka cenowa.

Radwan M., Dyczewski L., Stanowski A. Dokumenty nauki społecznej kościoła t. 1 - 2.

Okładki lekko przybrudzone z zagiętymi rogami. Na ostatniej stronie tomu II mała pieczątka. Tylna okładka drugiego tomu przetarta w dolnym rogu.

Raina Peter. Ksiądz Prałat Henryk Jankowski walczy o prawdę.

Okładki i boki książki leciutko przybrudzone.

Robinson Francis. Wielkie kultury świata - Islam.

Przednia obwoluta delikatnie naddarta przy górnej krawędzi (1 cm).

Rogier, Aubert, Knowles i inni. Historia Kościoła 1 - 5.

Na zdjęciu skan tomu I i V.
Obwoluty przetarte, pozaginane i ponaddzierane w wielu miejscach przy krawędziach (do 3 cm), na tylnych obwolutach zamazane czarnym markerem stare ceny książek. Obwoluty tomu 2 i 3 sklejone taśmą przy grzbiecie.

Rok świętego Pawła - Wydanie pamiątkowe.

Zagięte dolne rogi kilku kartek i górny róg ostatniej strony.

Roman Jose Maria. Święty Wincenty a Paulo - biografia.

Obwoluta przetarta przy krawędziach. Pionowo zagięta wewnętrzna zakładka przedniej obwoluty i dwie ostatnia kartki.

Rops Daniel. Od Abrahama do Chrystusa.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone.

Salij Jacek, Kamieńska Anna. Legendy dominikańskie.

Obwoluta leciutko przybrudzona i naddarta przy krawędziach w kilku miejscach (do 0,5 cm).