Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Poniewierski Janusz. Gesty Jana Pawła II.

Książka w bardzo dobrym stanie.

Popiełuszko Jerzy. Kazania patriotyczne.

Książka wydana w drugim obiegu tzw "bibuła". Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na kilku kartkach zagięcia w rogach. Na przedniej okładce i stronie tytułowej pieczątka PPTK, na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela.

Popko Maciej. Mitologia hetyckiej Anatolii.

Okładki pozaginane w kilku miejscach, tylna okładka leciutko odklejona od grzbietu. Górna krawędź grzbietu naddarta (ok. 0,5 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone. Rogi kilku kartek leciutko pozaginane, na pierwszej stronie przy dolnej krawędzi inicjały poprzedniego właściciela napisane różowym długopisem.

Popko Maciej. Religie starożytnej Anatolii.

Delikatnie przetarta obwoluta, na rogach ponaddzierana ok. 1 cm.

Posern - Zieliński Aleksander. Ruchy społeczne i religijne Indian hiszpańskiej Ameryki Południowej XVI - XX w.

Wydał PAN Instytut Historii Kultury Materialnej - Nakład 800 egz.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Rogi okładek leciutko pozaginane.

Pospieszalski Antoni. O religii bez namaszczenia.

Na tylnej okladce przetarcie - ślad po oderwanej metce cenowej. Boki książki dość mocno przybrudzone.

Półtawska Wanda. Beskidzkie rekolekcje - Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich.

Wgniecenie i przedarcie (około 1 cm) przy bocznej krawędzi tylnej okładki, wewnątrz książka najprawdopodobniej nie otwierana.

Pronzato Alessandro. Chleb na niedzielę - komentarz do Ewangelii, Rok B.

Okładki delikatnie przybrudzone z pozaginanymi rogami. Na tylnej okładce stara naklejka cenowa.

Radwan M., Dyczewski L., Stanowski A. Dokumenty nauki społecznej kościoła t. 1 - 2.

Okładki lekko przybrudzone z zagiętymi rogami. Na ostatniej stronie tomu II mała pieczątka. Tylna okładka drugiego tomu przetarta w dolnym rogu.

Raina Peter. Ksiądz Prałat Henryk Jankowski walczy o prawdę.

Okładki i boki książki leciutko przybrudzone.

Robinson Francis. Wielkie kultury świata - Islam.

Przednia obwoluta delikatnie naddarta przy górnej krawędzi (1 cm).

Rogier, Aubert, Knowles i inni. Historia Kościoła 1 - 5.

Na zdjęciu skan tomu I i V.
Obwoluty przetarte, pozaginane i ponaddzierane w wielu miejscach przy krawędziach (do 3 cm), na tylnych obwolutach zamazane czarnym markerem stare ceny książek. Obwoluty tomu 2 i 3 sklejone taśmą przy grzbiecie.

Rok świętego Pawła - Wydanie pamiątkowe.

Zagięte dolne rogi kilku kartek i górny róg ostatniej strony.

Roman Jose Maria. Święty Wincenty a Paulo - biografia.

Obwoluta przetarta przy krawędziach. Pionowo zagięta wewnętrzna zakładka przedniej obwoluty i dwie ostatnia kartki.

Rops Daniel. Od Abrahama do Chrystusa.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone.