Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Wyspiański Stanisław. Noc listopadowa.

Okładki minimalnie przetarte na krawędziach i lekko pozaginane na rogach. Tylna okładka delikatnie przybrudzona. Na stronie przedtytułowej i ostatniej przy górnej krawędzi pozioma kreska wykonana czarnym markerem. Kartki 97 - 108 minimalnie naddarte przy bocznej krawędzi. Ostatnia kartka naderwana przy dolnej krawędzi (2 cm). 

Wyspiański Stanisław. Wyzwolenie. Noc listopadowa.

Okładki przetarte na krawędziach oraz pozaginane lekko na rogach. Na stronie tytułowej dedykacja wykonana czarnym długopisem oraz 2 stare pieczątki. Na dolnym boku kartek niewielka plama - ślad po zamoczeniu.

Wyspiański Stanisław. Wyzwolenie. Noc listopadowa.

Okładki przybrudzone, lekko pozaginane na rogach i wytarte przy krawędziach z grzbietem. Górny bok książki minimalnie przybrudzony.

Ibsen Henryk. Dzika kaczka.

Okładki lekko przybrudzone, pozaginane na rogach. Na tylnej okładce stara naklejka. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Ostatnia strona popisana ołówkiem. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Szekspir William (Shakespeare). Dzieła dramatyczne tom 4 - Kroniki 2.

Brak obwoluty. Płócienne okładki delikatnie przybrudzone, grzbiet przebarwiony. Górny bok książki minimalnie przybrudzony.

Szekspir William (Shakespeare). Dzieła dramatyczne I - VI : Komedie 1 - 2, Kroniki 1 - 2, Tragedie 1 - 2.

We wszystkich tomach brak obwoluty.
Komedie 1 - 2: Płócienne okładki oraz boki książek przybrudzone, grzbiety przebarwione.

Kroniki 1 - 2: Płócienne okładki oraz boki książek przybrudzone, grzbiety lekko odbarwione na końcachu. W tomie 2 przednia okładka oderwana od grzbietu książki.

Tragedie 1 - 2: Płócienne okładki oraz boki książek przybrudzone, grzbiet tomu 2 poplamiony i mocno przebarwiony.

Pavese Cesare. Dialogi z leukoteą. Mit.

Okładki przybrudzone, delikatnie wytate oraz lekko pozaginane na rogach. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane ołówkiem. Kartka o stronach 63 - 64 naderwana przy dolnej krawędzi (tekst nieuszkodzony).

Norwid Cyprian Kamil. Pisma wybrane część 3 - Dramaty( Chwila myśli. Noc tysiączna druga. Wanda. Krakus, książę nieznany. Słodycz. Aktor...)

Okładki lekko przybrudzone i wytarte, pozaginane na rogach i krawędziach. Górny róg tylnej okładki nierówno przycięty. Na kilku pierwszych i ostatniej kartce delikatne przebarwienia na krawędzi po zamoczeniu. Większość kartek minimalnie pofalowana.

Kuśmierek Józef. Dramaty (Rok 1944. Cena. Stracone wakacje. A deszcz wciąż pada).

Okładki przetarte (głównie na rogach i krawędziach). Dolny koniec grzbietu naddarty (8 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone.

Bergman Ingmar. Scenariusze: Wieczór kuglarzy. Siódma pieczęć. Tam, gdzie rosną poziomki. Milczenie. Persona. Szepty i krzyki.

Okładki przetarte i miejscami pozaginane (również na rogach i krawędziach). Grzbiet oraz boki książki przybrudzone.

Norwid Cyprian. Pisma wszystkie, tom 4 - Dramaty: część pierwsza.

Brak obwoluty. Płócienne okładki mocno przybrudzone - zwłaszcza na krawędziach, pozaginane lekko na rogach.

Morstin Ludwik Hieronim. Dramaty polskie (Burmistrz z Wieliczki. Wybrańcy pod Wiedniem. Trudna miłość. W Słońcu).

Obwoluta przybrudzona, lekko pozaginana, poanddzierana i przetarta na krawędziach. Książka rozłamana pomiędzy stronami 272/273.

de Cervantes Saavedra Miguel. Intermedia.

Obwoluta przybrudzona (przy górnej krawędzi odbarwienie), przetarta i ponaddzierana na krawędziach oraz na rogach (spory ubytek obwoluty na grzbiecie). Górny bok książki przybrudzony.

Mrożek Sławomir. Wybór dramatów i opowiadań.

Okładki przybrudzone, przy krawędziach, rogach oraz górnym końcu grzbietu ubytki. Książka rozłamana pomiędzy stronami 288/289, górne rogi (końcówki) kilku ostatnich kartek naddarte.

Iwaszkiewicz Jarosław. Teatralia.

Obwoluta przybrudzona, na krawędziach wytarta, u góry ponaddzierana (największe naddarcie 4 cm). Lekko przybrudzony górny bok książki.

Helman Alicja. Słownik pojęć filmowych tom 1: język, znak, denotacja - konotacja, identyfikacja.

Okładki lekko przybrudzone, wytarte delikatnie na krawędziach i rogach. W środku kilka zaznaczeń wykonanych zielonym markerem.

Jackiewicz Aleksander. Latarnia czarnoksięska 2.

Okładki lekko przybrudzone, na rogach delikatnie wytarte i z delikatnie pozaginanymi rogami. 

Helman Alicja. Słownik pojęć filmowych tom 2 (forma, rytm, ideologia, suture).

Okładki lekko wytarte i delikatnie przybrudzone, z drobnymi zagięciami na rogach. W tekście kilka zakreśleń wykonanych markerami.

Kołodyński Andrzej. Dziedzictwo wyobraźni - historia filmu SF.

Okładki lekko wytarte na rogach i krawędziach. U góry tylnej okładki dopisana długopisem liczba "13000". Na środku książka z tendencją do rozklejania.