Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Minkiewicz Janusz. Piękna Helena.

Płócienne okładki lekko przybrudzone, delikatnie pozaginane na rogach. Górny bok książki minimalnie przybrudzony.

Kruczkowski Leon. Pierwszy dzień wolności.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane głównie na rogach i krawędziach. Górny koniec grzbietu naddarty (1 cm). Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane niebieskim długopisem.

Arystofanes. Wybór komedii: Osy, Ptaki, Pokój, Termopile.

Przełożył Stefan Srebrny

Okładki lekko przybrudzone, pozaginane i przetarte na krawędziach oraz na rogach. Na tylnej okładce cyfra "5" wykonana niebieskim długopisem oraz stara pieczątka "cena zniżona". Przednia okładka odklejona od grzbietu książki w górnej części. Wszystkie kartki nierówno przycięte introligatorsko, większość również nie rozcięta przy górnej krawędzi. Książka rozłamana pomiędzy stronami 208/209. Boki książki lekko przybrudzone.

Jędrusik, Lewandowski. Inhibitory, konwertazy, angiotensyny - 33 pytania i odpowiedzi

Seria: Biblioteka Kardioprofilu

Lekko przybrudzone okładki i boki ksiażki, w środku kilka zaznaczeń wykonanych pomarańczowym markerem.

de Filippo Eduardo. Trzy komedie.

Okładki przetarte głównie na rogach i krawędziach. Końce grzbietu ponaddzierane. Na tylnej okładce liczba "5000" wykonana czarnym długopisem. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Mielnik - Błaszczyk. Słownik stomatologiczny angielsko - polski, polsko - angielski.

Słownik zawiera 15 tysięcy terminów

Na tylnej okładce wenątrz podpis wykonany długopisem zamazany czarnym mazakiem.

Vogler Henryk. Dwanaście białych wielbłądów i inne utwory dramatyczne.

Obwoluta przybrudzona i lekko wytarta, z drobnymi naddarciami na poziomych krawędziach i rogach. 

Wyspiański Stanisław. Noc listopadowa.

Okładki minimalnie przetarte na krawędziach i lekko pozaginane na rogach. Tylna okładka delikatnie przybrudzona. Na stronie przedtytułowej i ostatniej przy górnej krawędzi pozioma kreska wykonana czarnym markerem. Kartki 97 - 108 minimalnie naddarte przy bocznej krawędzi. Ostatnia kartka naderwana przy dolnej krawędzi (2 cm). 

Wyspiański Stanisław. Wyzwolenie. Noc listopadowa.

Okładki przetarte na krawędziach oraz pozaginane lekko na rogach. Na stronie tytułowej dedykacja wykonana czarnym długopisem oraz 2 stare pieczątki. Na dolnym boku kartek niewielka plama - ślad po zamoczeniu.

Wyspiański Stanisław. Wyzwolenie. Noc listopadowa.

Okładki przybrudzone, lekko pozaginane na rogach i wytarte przy krawędziach z grzbietem. Górny bok książki minimalnie przybrudzony.

Ibsen Henryk. Dzika kaczka.

Okładki lekko przybrudzone, pozaginane na rogach. Na tylnej okładce stara naklejka. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Ostatnia strona popisana ołówkiem. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Szekspir William (Shakespeare). Dzieła dramatyczne tom 4 - Kroniki 2.

Brak obwoluty. Płócienne okładki delikatnie przybrudzone, grzbiet przebarwiony. Górny bok książki minimalnie przybrudzony.

Szekspir William (Shakespeare). Dzieła dramatyczne I - VI : Komedie 1 - 2, Kroniki 1 - 2, Tragedie 1 - 2.

We wszystkich tomach brak obwoluty.
Komedie 1 - 2: Płócienne okładki oraz boki książek przybrudzone, grzbiety przebarwione.

Kroniki 1 - 2: Płócienne okładki oraz boki książek przybrudzone, grzbiety lekko odbarwione na końcachu. W tomie 2 przednia okładka oderwana od grzbietu książki.

Tragedie 1 - 2: Płócienne okładki oraz boki książek przybrudzone, grzbiet tomu 2 poplamiony i mocno przebarwiony.

Pavese Cesare. Dialogi z leukoteą. Mit.

Okładki przybrudzone, delikatnie wytate oraz lekko pozaginane na rogach. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane ołówkiem. Kartka o stronach 63 - 64 naderwana przy dolnej krawędzi (tekst nieuszkodzony).

Norwid Cyprian Kamil. Pisma wybrane część 3 - Dramaty( Chwila myśli. Noc tysiączna druga. Wanda. Krakus, książę nieznany. Słodycz. Aktor...)

Okładki lekko przybrudzone i wytarte, pozaginane na rogach i krawędziach. Górny róg tylnej okładki nierówno przycięty. Na kilku pierwszych i ostatniej kartce delikatne przebarwienia na krawędzi po zamoczeniu. Większość kartek minimalnie pofalowana.

Kuśmierek Józef. Dramaty (Rok 1944. Cena. Stracone wakacje. A deszcz wciąż pada).

Okładki przetarte (głównie na rogach i krawędziach). Dolny koniec grzbietu naddarty (8 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone.

Bergman Ingmar. Scenariusze: Wieczór kuglarzy. Siódma pieczęć. Tam, gdzie rosną poziomki. Milczenie. Persona. Szepty i krzyki.

Okładki przetarte i miejscami pozaginane (również na rogach i krawędziach). Grzbiet oraz boki książki przybrudzone.

Norwid Cyprian. Pisma wszystkie, tom 4 - Dramaty: część pierwsza.

Brak obwoluty. Płócienne okładki mocno przybrudzone - zwłaszcza na krawędziach, pozaginane lekko na rogach.

Morstin Ludwik Hieronim. Dramaty polskie (Burmistrz z Wieliczki. Wybrańcy pod Wiedniem. Trudna miłość. W Słońcu).

Obwoluta przybrudzona, lekko pozaginana, poanddzierana i przetarta na krawędziach. Książka rozłamana pomiędzy stronami 272/273.