Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych

Lista produktów

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz. Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

Okładki delikatnie wytarte. Zagięte rogi na przedniej okładce. Pierwsza i ostatnia strona delikatnie przybrudzona.
 

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz. Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce stara naklejka cenowa, przednia naddarta przy dolnej krawędzi (ok. 1 cm). Boki książki oraz pierwsza i ostatnia strona lekko przybrudzone. Na wielu stronach tekst podkreślony ołówkiem.

Bierzanek Remigiusz, Symonides Janusz. Prawo międzynarodowe publiczne.

Przetarte rogi i krawędzie okładek. Boki książki lekko przybrudzone. Fragmenty tekstu pozakreślane różowym i żółtym markerem.

Burda Andrzej. Polskie prawo państwowe.

Obwoluta lekko przybrudzona, na krawędziach wytarta i ponaddzierana (do 3.5 cm). Lekko przybrudzone boki książki. Na pierwszej kartce i stronie tytułowej skasowane pieczątki pobiblioteczne. Lekko przybrudzone boki książki.

Chorąży Krzysztof, Taras Wojciech, Wróbel Andrzej. Postępowanie administracyjne.

Boki książki lekko przybrudzone. Krawędzie powyginane. Okładki przetarte.

Czajkowska - Matosiuk Katarzyna. Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach tom 2.

Okładki delikatnie wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Lekko przybrudzone boki książki.

Czechowski, Korzycka - Iwanow, Prutis, Stelmachowski. Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej.

Wytarte rogi i krawędzie okładek. U dołu tylnej okładki nieaktualna naklejka z kodem kreskowym i ceną. Delikatnie przybrudzone boki książki. Wewnątrz podkreślenia wykonane ołówkiem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 368/369.

Dolecki Henryk. Postępowanie cywilne - zarys wykładu.

Delikatnie przetarte krawędzie i rogi okładek. Lekko przybrudzone boki książki. Fragmenty tekstu pozaznaczane kolorowymi markerami. 

Dolnicki Bogdan. Samorząd terytorialny.

Okładki delikatnie przybrudzone, dolny róg tylnej okładki zagięty. Wewnętrzna część tylnej okładki, przy dolnym rogu i dolny róg ostatniej kartki przybrudzone. Boki książki przybrudzone.

Dubel Lech. Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone, rogi okładek lekko pozaginane. Na kilku stronach tekst podkreślony zielonym markerem.

Enerlich, Wojtal, Milewicz. Ochrona osób i mienia - licencja.

Okładki delikatnie wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach. U góry tylnej okładki ślad po metce cenowej. Lekko przybrudzone boki książki. Fragmenty tekstu zakreślone ołówkiem. Końcowe kartki delikatnie pofalowane przy dolnej krawędzi (ślad po zamoczeniu).

Filipiak T., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E. Zarys prawa cywilnego.

Okładki delikatnie przybrudzone z pozaginanymi rogami, na tylnej okładce stara cena. Boki książki lekko przybrudzone. Brak strony przedtytułowej, tytułowej i pierwszej kartki ze spisem treści.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów studiów administracyjnych, które obejmują przedmiot podstawowy określony mianem "podstaw (zarysu) prawa cywilnego". Studenci studiów prawniczych, do których adresowany jest wykład prawa cywilnego w pełnym zakresie, mogą wykorzystać podręcznik jako wprowadzenie w złożoną i obszerną problematykę prawa prywatnego lub repetytorium. W podręczniku zwięźle zostały omówione podstawowe instytucje czterech działów prawa cywilnego oraz objaśnione elementarne cywilistyczne pojęcia prawne i prawnicze.

Flaga - Gieruszyńska Kinga. Postępowanie cywilne.

Okładki delikatnie przybrudzone z pozaginanymi rogami, na tylnej stara naklejka cenowa.  Brak strony tytułowej i przedtytułowej, na kilku stronach pieczątki pobiblioteczne.

Garlicki Leszek. Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone, rogi leciutko pozaginane. Na pierwszej stronie podpis poprzedniego właściciela książki.

Gniewek Edward. Prawo rzeczowe.

Okładki minimalnie przybrudzone i wytarte na krawędziach z pozaginanymi rogami. Lekko przybrudzone boki książki. Fragmenty tekstu pozakreślane kolorowymi markerami.

Grajewski Jan. Przebieg procesu karnego.

Fragmenty tekstu pozaznaczane różowym i żółtym markerem.

Gzyło Andrzej. Kodeks cywilny.

Okładki delikatnie pozaginane w kilku miejscach. Boki książki i dolne rogi kilku pierwszych kartek lekko przybrudzone.