Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Huntington Samuel P. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego.

Delikatnie przybrudzone boki książki. Pionowe zagięcia na boku książki.

Izdebski Hubert. Fundamenty współczesnych państw.

Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Jaremczuk Kazimierz. Zarządzanie w zarysie.

Dolny róg przedniej okładki delikatnie przetarty.

Jarocka Ewa. Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń.

Lekko wytarte rogi i krawędzie okładek. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Zagięty dolny róg stron 245-250.

Jasińska - Kania, Raciborski, Bauman, Laponce i inni. Naród, władza, społeczeństwo.

Okładki przybrudzone, na tylnej naklejona stara cena, na jej wewnętrznej stronie oznaczenie księgarskie w formie naklejki. Boki książki przybrudzone.

Jaworski Jan. Planowanie w przedsiębiorstwie - materiały pomocnicze. Nakład 235 egzemplarzy.

Nakład 235 egzemplarzy! Lekko przybrudzone okładki pozaginane w rogach.

Jaworski, Cieśla, Gruszka, Iwanicz - Drozdowska i inni. Współczesny bank.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Na stronie przedtytułowej pieczątka ex libris oraz podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem. Na okładkach lekkie przybrudzenia i słabo widoczne zagięcia. Na przedniej okładce przy prawej krawędzi naddarcie (0.5 cm). Delikatnie przybrudzony górny bok książki.
 

Jerzemowska Magdalena. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie.

Na tylnej okładce ślad po naklejce z ceną. Boki książki lekko przybrudzone. Delikatnie pozaginane rogi okładek.
 

Jungk Robert. Człowiek tysiąclecia.

Seria plus minus nieskończoność.
Okładki pobrudzone, ze śladami po zamoczeniu, pozaginane. Kilka drobnych dziurek na przedniej okładce oraz u czterech pierwszych kartek. Książka rozłamana między stronami: 12/13. Początkowe kartki odklejone w dolnej części od grzbietu. Plama po zamoczeniu w górnym rogu kartek od strony 290 (przy prawej krawędzi).

Jungk Robert. Państwo atomowe.

Przybrudzone okładki, grzbiet i lekko boki książki. Pozaginane rogi okładek oraz górny róg ostatniej kartki. Ponaddzierana górna krawędź u dwóch końcowych kartek (1 cm).

Jurczak, Mikołajczak - Schoepe, Szmyt. Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego - technik handlowiec.

Okładki z pozaginanymi rogami, na tylnej ślad po naklejce. Wewnątrz książki skreślenia i zaznaczenia testów wykonane ołówkiem.

Jurczak, Mikołajczak - Schoepe, Szmyt. Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego - technik handlowiec.

Na przedniej okładce ślad po naklejce (w górnym rogu). Testy częściowo uzupełnione.

Jurczak, Mikołajczak, Szmyt. Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego technik ekonomista.

Pozaginane rogi okładek, na wewnętrznej stronie tylnej okładki notatki wykonane czarnym długopisem. Wewnątrz książki napisy, notatki oraz skreślenia wykonane ołówkiem.

Kadragic, Czarnowski, Goban - Klas. Public relations czyli promocja reputacji - praktyka działania, pojęcia, definicje uwarunkowania.

Na stronie tytułowej części praktyka działania podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem. Na stronie tytułowej pojęcia, definicje, uwarunkowania - skreślenie wykonane czarnym mazakiem.

Kamerschen, McKenzie, Nardinelli. Ekonomia.

Delikatnie pozaginane rogi okładek, na tylnej stara naklejka z ceną. Przybrudzone boki książki.

Kenig Maria Magdalena. Spory i konflikty międzynarodowe w Afryce.

Okładki przybrudzone, przetarte, ponaddzierane przy końcach grzbietu (ok. 1 cm), na okładkach liczne zagięcia. Na stronie przedtytułowej i tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem, wewnątrz książki skreślenia wykonane niebieskim długopisem. Przybrudzony górny bok książki.
 

Bjarnhof Karl. Gasnące oczy.

Literatura duńska. Przetarta i pobrudzona obwoluta, na jej tylnej części słabo widoczne zapiski długopisem. Krawędzie lekko postrzępione. Boki pobrudzone. Na ostatniej stronie mała pieczątka "KT".

Strindberg August. Spowiedź szaleńca.

Literatura szwedzka. Stan dobry.

Bjarnhof Karl. Łaskawe światło.

Literatura duńska. Mocno przetarta obwoluta (przy krawędziach i grzbiecie). Boki przybrudzone. Na stronie tytułowej i ostatniej stronie widoczne żółte plamy.

Strindberg August. Romantyczny zakrystian z Rano.

Literatura szwedzka.  Twarde, ofoliowane okładki. Rogi okładek lekko wytarte. Na stronie 3 i 90 niewielki podpis poprzedniego właściciela.

Kokot. Choroby wewnętrzne.

Okładki przybrudzone, grzbiet ponaddzierany przy krawędziach (po 7 cm). Książka rozłamana między strona 858 a tylną okładką. Wewnątrz książki podkreślenia i notatki wykonane długopisem.

Imieliński. Seksuologia społeczna - Zagadnienia psychospołeczne.

Przybrudzone, przetarte i ponaddzierane krawędzie obwoluty. Po wewnętrznych stronach okładek żółte przebarwienia.

Frassati Luciana. Miasta dalekie.

Obwoluta lekko przybrudzona i naddarta przy górnej krawędzi (ok. 2 cm).

Gałczyński Konstanty Ildefons. Poezje.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone, na tylnej okładce stara metka z ceną książki.

Gałczyński Konstanty Ildefons. Serwus, Madonna.

Okładki delikatnie przybrudzone. Zagięty prawy, dolny róg przedniej okładki. Na tylnej okładce (przy grzbiecie) żółtawe przebarwienie.

Gałczyński Konstanty Ildefons. Dzikie wino.

Na okładkach słabo widoczne żółte przebarwienia.

Homer. Iliada. Ilustrował Stanisław Wyspiański.

Okładki przybrudzone, pozaginane głównie na rogach i krawędziach. Książka rozłamana pomiędzy stronami 538/539. Na wewnętrznych stronach okładek oraz kilku ostatnich kartkach żółte przebarwienia. Na stronie przedtytułowej słabo widoczne ślady po pieczątkach. Boki książki leciutko przybrudzone.

Halas Frantisek. Imagena.

Wybór, wstęp i redakcja Józef Waczków.

Okładki i górny bok książki lekko przybrudzone. Górny róg przedniej okładki zagięty. Wewnątrz książki stare pieczątki pobiblioteczne, na stronie 4 numer "4114" napisany niebieskim  piórem.

Sjowall, Wahloo. Człowiek z Saffle.

Literatura szwedzka. Przybrudzone okładki, dodatkowo na tylnej okładce (u góry) kilka cyfr dopisanych długopisem. Rogi okładek z zagięciami. Przybrudzony dolny róg kilku pierwszych kartek.

Iłłakowiczówna Kazimiera. Wiersze 1912-1959.

Twarde okładki, przybrudzone głównie przy krawędziach. Wytarte rogi okładek i końce grzbietu. Naddarcie (0,5 cm) dołu tylnej okładki, przy grzbiecie. Na stronie 4, 29 i 237 pieczątki pobiblioteczne. Przy pierwszej pieczątce dopisana długopisem cyfra.

Iłłakowiczówna Kazimiera. Poezje.

Obwoluta delikatnie przybrudzona i ponaddzierana przy krawędziach (do 0,5 cm), boki książki przybrudzone.

Jankowski Zbigniew. Poezje wybrane.

Delikatnie wytarte krawędzie grzbietu.