Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Hix Simon. System polityczny Unii Europejskiej.

Nakład 2000 egzemplarzy.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone, pozaginane rogi okładek.

Huntington Samuel P. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego.

Delikatnie przybrudzone boki książki. Pionowe zagięcia na boku książki.

Izdebski Hubert. Fundamenty współczesnych państw.

Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Jaremczuk Kazimierz. Zarządzanie w zarysie.

Dolny róg przedniej okładki delikatnie przetarty.

Jarocka Ewa. Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń.

Lekko wytarte rogi i krawędzie okładek. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Zagięty dolny róg stron 245-250.

Jasińska - Kania, Raciborski, Bauman, Laponce i inni. Naród, władza, społeczeństwo.

Okładki przybrudzone, na tylnej naklejona stara cena, na jej wewnętrznej stronie oznaczenie księgarskie w formie naklejki. Boki książki przybrudzone.

Jaworski Jan. Planowanie w przedsiębiorstwie - materiały pomocnicze. Nakład 235 egzemplarzy.

Nakład 235 egzemplarzy! Lekko przybrudzone okładki pozaginane w rogach.

Jaworski, Cieśla, Gruszka, Iwanicz - Drozdowska i inni. Współczesny bank.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Na stronie przedtytułowej pieczątka ex libris oraz podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem. Na okładkach lekkie przybrudzenia i słabo widoczne zagięcia. Na przedniej okładce przy prawej krawędzi naddarcie (0.5 cm). Delikatnie przybrudzony górny bok książki.
 

Jerzemowska Magdalena. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie.

Na tylnej okładce ślad po naklejce z ceną. Boki książki lekko przybrudzone. Delikatnie pozaginane rogi okładek.
 

Jungk Robert. Człowiek tysiąclecia.

Seria plus minus nieskończoność.
Okładki pobrudzone, ze śladami po zamoczeniu, pozaginane. Kilka drobnych dziurek na przedniej okładce oraz u czterech pierwszych kartek. Książka rozłamana między stronami: 12/13. Początkowe kartki odklejone w dolnej części od grzbietu. Plama po zamoczeniu w górnym rogu kartek od strony 290 (przy prawej krawędzi).

Jungk Robert. Państwo atomowe.

Przybrudzone okładki, grzbiet i lekko boki książki. Pozaginane rogi okładek oraz górny róg ostatniej kartki. Ponaddzierana górna krawędź u dwóch końcowych kartek (1 cm).

Jurczak, Mikołajczak - Schoepe, Szmyt. Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego - technik handlowiec.

Okładki z pozaginanymi rogami, na tylnej ślad po naklejce. Wewnątrz książki skreślenia i zaznaczenia testów wykonane ołówkiem.

Jurczak, Mikołajczak, Szmyt. Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego technik ekonomista.

Pozaginane rogi okładek, na wewnętrznej stronie tylnej okładki notatki wykonane czarnym długopisem. Wewnątrz książki napisy, notatki oraz skreślenia wykonane ołówkiem.