Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Grouard Benoit, Meston Francis. Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces?

Rogi okładek delikatnie pozaginane, boki książki lekko przybrudzone.

Gulczyński Mariusz. Siedem głównych kwestii spornych.

Zasady i kierunki socjalistycznej naprawy Polski.

Okładki leciutko przetarte przy krawędziach, rogach i grzbiecie.

Guzera Krystyna. Ekonomicza przedsiębiorstw część 3.

Okładki pozaginane i przetarte na rogach i krawędziach. Przyrudzone boki książki. Na dwóch pierwszch kartkach inicjały napisane długopisem, na ostatniej maziaki wykonane długopisem.

Haber Lesław. Management - zarys zarządzania małą firmą.

Okładki z wytartymi krawędziami i śladami po zagięciach. Na tylnej okładce przyklejona poprzednia cena książki. Na stronie tytułowej zakreślony pisakiem podpis poprzedniego właściciela książki. Książka rozłamana i sklejona bezbarwną taśmą na kilku stronach.

Hall Edward T. Poza kulturą.

Delikatnie przybrudzone okładki z lekko pozaginanymi rogami.

Hall Edward T. Ukryty wymiar.

Na przedniej okładce pionowe zagięcie.

Handy Charles. Wiek paradoksu - w poszukiwaniu sensu przyszłości.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Przetarta prawa krawędź przedniej okładki.

Hazlitt Henry. Ekonomia w jednej lekcji.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań.

Heidema James M. Agent z pasją.

Delikatnie przybrudzone okładki.

Heller Robert. Poradnik menadżera: motywowanie pracowników.

Miejscowe przybrudzenie na tylnej okładce - ślad po naklejce.

Hix Simon. System polityczny Unii Europejskiej.

Nakład 2000 egzemplarzy.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone, pozaginane rogi okładek.

Huntington Samuel P. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego.

Delikatnie przybrudzone boki książki. Pionowe zagięcia na boku książki.