Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Witek Eugeniusz J. Technika biurowa.

Delikatnie wytarte rogi i krawędzie okładek.

Wnuk - Lipiński Edmund. Świat międzyepoki - globalizacja, demokracja, państwo narodowe.

Okładki lekko przybrudzone na nich słabo widoczne ślady po zagięciach. Wewnątrz książki podkreślenia tekstu wykonane kolorowym markerem. Na stronie tytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela - obok pieczątki niewielkie zabrudzenie. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki notatki wykonane niebieskim długopisem.

Wojnicki Jacek. Samorząd lokalny w Polsce i w Europie.

Rogi okładek lekko pozaginane, boki książki delikatnie przybrudzone.

Wojtaszczyk Konstanty A. System instytucjonalny Unii Europejskiej.

Delikatnie przetarte okładki, głównie przy krawędziach. Na okładkach liczne, słabo widoczne zagięcia, na tylnej stara naklejka z ceną. Przybrudzone boki książki. Przednia okładka naddarta w lewym, dolnym rogu (1 cm).
 

Wojtaszczyk, Chodubski, Cziomer, Skorowski i inni. Integracja europejska.

Okładki przetarte na krawędziach i pozaginane, boki książki przybrudzone.

Zasada - Chorab Anna. Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce.

Delikatnie przetarte okładki, głównie przy krawędziach z lekko pozaginanymi rogami. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem oraz na stronie 88 i 89 niewielkie zaznaczenia wykonane niebieskim długopisem. Lekko przybrudzone boki książki.

Znamierowski Czesław. Szkoła prawna - rozważania o państwie.

Obwoluta lekko przybrudzona i przetarta na krawędziach, z tyłu nieaktualne naklejki z cenami. Przybrudzone boki książki.

Łazarska Teresa. Pisanie na maszynie.

Okładki przetarte, przybrudzone, z przebarwieniami. Pozaginane rogi okładek. Tylna okładka popisana ołówkiem i naddarta (2 cm) przy dolnej krawędzi.