Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Nasiłowski Mieczysław. Ekonomia polityczna socjalizmu.

Brak obwoluty. Okładki delikatnie przybrudzone.

Neneman, Micińska, Miśkiewicz i inni. Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3.

Niestrój Roman. Zarządzanie marketingiem - aspekty strategiczne.

Okładki delikatnie przybrudzone z leciutko pozaginanymi rogami, na tylnej okładce stara naklejka cenowa. Boki książki lekko przybrudzone. W środku notatki i tekst podkreślony ołówkiem. Jedna kartka luzem.

Noga Marian. Makroekonomia.

Rogi okładek lekko wytarte i pozaginane. Niewielki ślad po zamoczeniu w dolnym rogu końcowych kartek. Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Nojszewska Ewelina. Podstawy ekonomii.

Okładki z pozaginanymi rogami, na tylnej stara naklejka z ceną. Na okładkach ślady wgnieceń i zarysowań. Na wewnętrznych stronach okładek żółte przebarwienia. Boki książki przybrudzone.

Nojszewska Ewelina. Podstawy ekonomii.

Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach, wewnątrz książka nie otwierana.

Novak Michael. Przebudzenie etnicznej ameryki.

Okładki przybrudzone i przetarte z pozaginanymi rogami. Na dłuższym boku brązowe plamy. Książka rozłamana pomiędzy stronami 216/217.

Nydell Margaret K. (Omar). Zrozumieć Arabów.

Na tylnej okładce stara metka z ceną. Przednia okładka wewnątrz lekko przetarta. Rogi okładek delikatnie pozaginane. Boki książki lekko przybrudzone.

Okólski, Maksimowicz, Pułaska - Turyna, Rószkiewicz i inni. Teoria przejścia demograficznego.

Okładki przybrudzone, przetarte na krawędziach i rogach, na tylnej naklejona stara cena, górny róg tylnej okładki zagięty.

Olszewska - Dyoniziak, Kubica, Pucek, Tracz, Mach, Zaporowski. Antropologiczne wizje kultury.

Okładki przetarte, górny róg przedniej zagięty, boki książki przybrudzone. Na kilku stronach notatki i podkreślenia wykonane niebieskim długopisem.

Ossowska Maria. Mormalność mieszczańska.

Okładki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami. Od strony 141 do 248 książka pęknięta w kilku miejscach - podzielona na kilka części. Delikatnie przybrudzony górny bok książki.

Ossowska Maria. Socjologia moralności - zarys zagadnień.

Końce tylnej okładki naderwane przy grzbiecie (do 9 cm). Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Ossowski Stanisław. O ojczyźnie i narodzie.

Okładki przybrudzone, poplamione i wytarte, ze śladami po zagięciach. Zagięty górny róg większości kartek.

Ostaszewski Janusz. Finanse.

Okładki mocne przetarte z pozaginanymi rogami. Folia ochronna zabezpieczająca okładki zaczyna odklejać się od całości. Boki książki przybrudzone. Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek lekko pozaginane.