Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Miklaszewski Stanisław. Leksykon Wspólnot Europejskich.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte. Pozaginane rogi okładek. Na tylnej okładce przyklejona poprzednia cena książki.

Mikuła Bogusz. W kierunku organizacji inteligentnych.

Okładki delikatnie przybrudzone, boki książki lekko przybrudzone.

Mikułowski - Pomorski, Bajka, Bralczyk, Pisarkowa, Carlsson, Kopper i inni. Valeriana - eseje o komunikowaniu między ludźmi.

Przednia okładka załamana z góry na dół, na tylnej naklejona stara cena. Boki książki przybrudzone.

Mitchell Timothy. Egipt na wystawie świata.

Rogi okładek i górne rogi stron 87 - 90 lekko pozaginane.

Mokrzycki Edmund. Kryzys i schizma - Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej 1-2.

Seria Plus minus nieskończoność.
Okładki przybrudzone, pozaginane w kilku miejscach - głównie na rogach. Drobne naderwanie dolnego końca grzbietu w tomie 1 (0.5 cm). W obydwu tomach na pierwszych i ostatnich kartkach odbite kwadratowe ślady po taśmie klejącej. Wewnątrz kilka starych pieczątek pobibliotecznych oraz dopisane obok sygnatury. W tomie 2 kilka "zmiętych" kartek.

Moryksiewicz Lech, Pacholska Maria. Wiedza o społeczeństwie - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Zakres podstawowy.

Delikatnie przetarte okładki z kilkoma śladami po zagięciach, na tylnej stara naklejka z ceną.

Moryksiewicz, Ostrowska, Pacholska. Wiedza o społeczeństwie - modele odpowiedzi i schematy punktowania.

 Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Pozaginane rogi okładek.

Musiałkiewicz Jacek. Elementy rachunkowości część 1 - zasady rachunkowości.

Przeterte i pozaginane rogi okładek, lekko przybrudzone boki książki.

Musiałkiewicz Jacek. Marketing

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach.

Musiałkiewicz Jacek. Marketing.

Pozaginane rogi okładek, na tylnej ślad po starej naklejce z ceną. Boki książki lekko przybrudzone.

Musiałkiewicz Jacek. Podstawy przedsiębiorczości - podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych.

Delikatnie pozaginane rogi okładek. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Musiałkiewicz Jacek. Zasady rachunkowości.

Przetarte i pozaginane rogi okładek, przybrudzone boki książki. Na bokach książki plamy przechodzące na kilkadziesiąt pierwszych kartek.

Muszalski Wojciech. Ubezpieczenie społeczne.

Rogi okładek oraz kilku pierwszych i ostatnich kartek lekko pozaginane. Na pierwszej stronie ślad po podpisie poprzedniego właściciela.

Młodzikowska Danuta, Lunden Bjorn. Jednoosobowa firma - jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

Wewnątrz przedniej okładki podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem, wewnątrz tylnej naklejka z ceną. Na stronie przedtytułowej stara pieczątka "Projekt 18-24".

Młyński Józef ks. Człowiek wobec pomocy - zarys pracy socjalnej.

Rogi okładek delikatnie pozaginane. Boki leciutko przybrudzone.

Narojek Winicjusz. Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki.

Seria plus minus nieskończoność.
Okładki lekko przetarte.

Nasiłowski Mieczysław. Ekonomia polityczna socjalizmu.

Brak obwoluty. Okładki delikatnie przybrudzone.