Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych

Lista produktów

Adamski Franciszek. Ateizm w kulturze polskiej.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCXIII, zeszyt 18. Nakład 1000 egzemplarzy.

Lekko przetarte okładki oraz ich krawędzie, pozaginane rogi. Przetarty grzbiet.

Antoszewska, Dumała, Krauz - Mozer, Radzik. Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce.

Lekko wytarte i pozaginane rogi okładek. Na tylnej okładce stara naklejka z księgarni.

Aptheker Herbert. Świat Millsa.

Okładki wytarte na rogach i krawędziach, lekko przybrudzone. Delikatnie przybrudzony grzbiet oraz boki książki. Ślady zagięć na rogach okładek.

Aveni Anthony. Imperia czasu - kalendarze, zegary i kultury.

Okładki i boki książki przybrudzone, na przedniej przy grzbiecie wgniecenia. Na grzbiecie widoczne załamania. Na stronie przedtytułowej brązowa, 1 cm plamka. 

Backer Roman. Między demokracją a despotyzmem.

Okładki przetarte na krawędziach i rogach, rogi okładek lekko pozaginane. Na górnych rogach stron 233 - 272 słabo widoczne ślady zalania.

Bański Henryk, Jegier Janusz. Pisanie na maszynie.

Okładki przybrudzone, z zagiętymi rogami. Grzbiet książki rozdarty przy górnej (2,5 cm) i dolnej (6,5 cm) krawędzi. Na przedniej okładce w górnym, lewym rogu podpis poprzedniego właściciela. Książka rozłamana (widoczny grzbiet) na stronach: 22/23, 40/41 i 72/73.

Barnard Chester I. Funkcje kierownicze.

Okładki wytarte na krawędziach, pozaginane na rogach, z przodu ślad po oderwanej naklejce z ceną.

Bauman Zygmunt. Zarys socjologii - zagadnienia i pojęcia.

Okładki przybrudzone, przetarte, zagięte z góry na dół, przednia naddarta przy grzbiecie 8 cm, tylna 2.5 cm. Na tylnej okładce dziura (średnica 2.5 cm). Boki książki przybrudzone. Książka rozłamana pomiędzy stronami 224/225. Wewnątrz książki zaznaczenia wykonane czerwoną kredką. Strony 15 - 18 ponaddzierane i podklejone przezroczystą taśmą klejącą. Strona przedtytułowa naddarta przy dolnej części grzbietu (8.5 cm).

Bęben - Jaworska Helena. Eksploatacja telekomunikacyjna. Klasa I - II.

Okładki mocno przetarte, pobrudzone z zagiętymi rogami. Krawędzie grzbietu postrzępione, naddarte ok. 1 cm. Boki książki przybrudzone. Ostatnia strona popisana markerem.

Begg, Fischer, Dornbusch. Ekonomia tom 2.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte na krawędziach i rogach, na tylnej naklejona stara cena. Rogi okładek pozaginane, boki książki lekko przybrudzone.

Bielski Piotr. Nowe prawo przedsiębiorców.

Okładki lekko przetarte. Delikatnie pozaginane rogi.  Boki książki przybrudzone.