Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Schaeffer Bogusław. Mały informator muzyki XX wieku.

Okładki przybrudzone. Delikatnie pozaginane rogi okładek.

Sikorski Kazimierz. Harmonia - zbiór zadań i przykładów.

Na tylnej okładce stara nakeljka z ceną, na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach.
Okładka lekko przybrudzona na niej słabo widoczne ślady zarysowań.

Sikorski Kazimierz. Harmonia część 1.

Delikatnie przetarte okładki, głównie przy krawędziach z lekko pozaginanymi rogami, przednia naderwana przy grzbiecie u dołu do 3 cm.

Sikorski Kazimierz. Kontrapunkt część 1 - gatunki, część 2 - kanon.

Poplamione okładki obydwu części, na tylnych stare pieczątki "cena zniżona".

Skarbowski Jerzy. Literatura - muzyka zbiżenia i dialogi.

Delikatnie przybrudzony górny bok książki. Przetarte krawędzie obwoluty, na niej kilka śladów zarysowań.

Smoczyńska Urszula, Jakóbczak - Drążek Katarzyna. Muzyka i my 4 podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej.

Okładki pozaginane w wielu miejscach, na przedniej naklejka. Górna i dolna krawędź grzbietu naddarte (ok. 1 cm). Rogi kartek pozaginane. Na kilku stronach notatki wykonane ołówkiem.

Sobieska Jadwiga. Polski folklor muzyczny 1 - 2.

Materiały pomocnnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych.
Część I: materiały do nauczania.
Część II: przykłady muzyczne.
W tomie pierwszym na przedniej okładce podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach.

Stachoń, Wilczek, Markiewicz i inni. Czerwona Lutnia - VI ogólnopolski festiwal pieśni zaangażowanej dla uczczenia 60 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.

Okładki poplamione, przybrudzone, pozaginane. Brązowa plamka na przedniej okładce, przechodząca na pierwszą kartkę i kilka pierwszych stron.

Stankiewicz Zygmunt, Suzin Adam. Wychowanie muzyczne - podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego.

Okładki przetarte, głównie przy krawędziach z pozaginanymi rogami, końce grzbietu ponaddzierane do 2 cm.

Stokes Niall. Into the heart - U2 teksty bez tajemnic.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań i wgnieceń.

Straszny dwór - 1865 28 września pierwsze przedstawienie Strasznego Dworu w warszawskim Teatrze Wielkim...

Obwoluta przybrudzona, ponaddzierana, głównie przy krawędziach (do 1.5 cm). Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Stromenger Karol. Czy należy spalić Luwr - felietony muzyczne.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponaddzierana przy krawędziach (ok. 1 cm), z tyłu pieczątka "cena zniżona". Okładki przebarwione z pozaginanymi rogami, przednia odklejona od grzbietu książki.

Stromenger Karol. Przewodnik operowy.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone. Książka pęknięta pomiędzy stroną tytułową a sąsiednią kartką. Na przedostatniej stronie podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. W górnym rogu na kilkudziesięciu kartkach niewielki ślad po zamoczeniu. Lekko przybrudzone boki książki.

Stromenger Karol. Złoty kogucik M. Rimskiego - Korsakowa.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie.

Strumiłło Tadeusz. Koncerty skrzypcowe Wieniawskiego.

Okładki przybrudzone, na tylnej skreślenie wykonane czarnym mazakiem.

Świerzewski Stefan. J. I. Kraszewski i polskie życie muzyczne XIX wieku.

Obwoluta przybrudzona, przetarta oraz naddarta na całej szerokości i sklejona kawałkiem przezroczystej taśmy klejącej (tylna), na tylnej pieczątka "cena zaniżona" , końce grzbietu ponaddzierane do 4 cm. Lekko przybrudzone boki książki.

Świtała Tadeusz. Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego 1935 - 1966.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, głównie przy krawędziach. Przybrudzony górny bok książki.

Swolkień Henryk. Rigoletto Verdiego.

Delikatnie przetarta obwoluta, głównie przy krawędziach, tylna naderwana przy grzbiecie u góry do 1 cm. Kilkanaście pierwszych kartek zagiętych w prawym, górnym rogu.

Swolkień Henryk. Traviata Verdiego.

Na okładkach przetarcia (przy krawędziach) i słabo widoczne ślady zarysowań. Przybrudzony górny bok książki.