Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Kolbuszewski Jacek. Tatry w literaturze polskiej 1805 - 1939.

Okładki przetarte (głównie przy krawędziach) z kilkoma naddarciami przy krawędzich (do 1 cm).

Kolbuszewski, Sikora, Staich, Brzozowska i inni. Góry w polskiej literaturze współczesnej - sympozjum Kraków 9 i 10 listopada 1979r.

Okładki książki przybrudzone, mocno poprzecierane (głównie przy krawędziach) z pozaginanimi rogami. Na obydwu widoczne pionowe załamania (podobne załamania na ostatniej kartce).

Konopnicka Maria. Pisma krytycznoliterackie.

Pisma wybrane pod redakcją Jana Nowakowskiego tom IV.

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie.

Kostkiewiczowa Teresa. Horyzonty wyobraźni - o języku poezji czasów Oświeceinia.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Rogi okładek lekko pozaginane.

Kozubska Ewa, Tomkowski Jan. Mistyczny świat Williama Blake'a.

Brzegi okładek minimalnie poprzecierane, na tylnej widoczne załamania oraz naklejka ze starą ceną.

Krzyżanowski Julian. Mądrej głowie dość dwie słowie - pięć centuryj przysłów polskich i diabelskich tuzin 1-3.

Tom I: Okładki przybrudzone, popisane długopisem (również strona przedtytułowa). Przednia okładka naddarta na dole grzbietu (4 cm)

Tom II: Okładki podklaejone taśmą klejącą przy grzbiecie (również wewnątrz). Rogi okładek pozaginane, grzbiet lekko poplamiony.

Tom III: Rogi okładek pozaginane, na tylnej okładce ślad po długopisie.

Kucała Marian. O języku poetyckim Jana Kochanowskiego - wybór artykułów z "Języka Polskiego".

Wybrał i opracował: Marian Kucała. Książka wydana w drugim obiegu tzw. Bibuła.

Delikatnie przybrudzone okładki z lekko pozaginanymi rogami, na grzbiecie napis wykonany niebieskim długopisem. Dwie ostatnie kartki luzem.

 

Kuczyńska Alicja. Człowiek i świat - wątki antropologiczne w poetykach renesansu włoskiego.

Nakłąd 2000 egz.

Lekko przybrudzone, przetarte okładki (głównie przy krawędziach) z pozaginanymi rogami. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Kwiatkowski Jerzy. Poezje bez granic. Szkice o poetach francuskich.

Cendrars, Desnos, Michaux, Supervielle.

Obwoluta lekko przybrudzona i naddarta w kilku miejscach przy krawędzi górnej. Na górnej części grzbietu oderwany kawałek obwoluty. Boki książki delikatnie przybrudzone. Wewnątrz tylnej okładki mała pieczątka.

Kłańska Maria. Mit Odyseusza w literaturze niemieckojęzycznej XX wieku - prace historycznoliterackie zeszyt 52. Dedykacja autorki.

Zeszyty naukowe UJ: Prace historycznoliterackie zeszyt 52. nakład 622 egzemplarzy! Druk maszynowy. Okładki książki delikatnie przybrudzone z pozaginanymi rogami, na przedniej kilka mazaków wykonanych niebieskim długopisem. Na grzbiecie widoczne wgniecenia. Na stronie tytułowej dedykacja autorki napisana czarnym długopisem.

Lack Stanisław. Wybór pism krytycznych.

Obwoluta przybrudzona, przetarta przy krawędziach i na grzbiecie, boki książki lekko przybrudzone.

Lalewicz, Jarzębski, Grajewski i inni. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej tom XLVII: Problemy odbioru i odbiorcy.

Wydał PAN Instytut Badań Literackich pod red. Bujnickiego i Sławińskiego.  Nakład 2000 egz.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki, głównie przy krawędziach z lekko pozaginanymi rogami.

Lem Stanisław. Rozprawy i szkice.

Obwoluta przetarta (mocniej przy krawędziach, na rogach i końcach grzbietu), na niej widoczne zadrapania.

Lewicki Zbigniew. Nowa proza amerykańska - szkice krytyczne.

Obwoluta delikatnie przybrudzona i ponaddzierana w kilku miejscach przy krawędziach (do 1 cm).