Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Semenowicz Halina. Poetycka twórczość dziecka.

Okładki przybrudzone, pożółknięte i poprzecierane. Krawędzie pozaginane. Rogi lekko postrzępione. Grzbiet postrzępiony,  ponaddzierany w górnej i dolnej części z ubytkami od 2 - 5 cm. Na stronie przedtytułowej obszerna dedykacja napisana długopisem.

Sielicki Franciszek. Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej.

Okładki delikatnie wytarte, przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami. Na tylnej okładce pieczątka "Bonifikata" cyfra "104" napisana długopisem. Książka lekko rozłamana pomiędzy stronami 4/5.

Skwarczyńska Stefania. Kierunki w badaniach literackich.

Okładki leciutko pozaginane w kilku miejscach, krawędzie grzbietu delikatnie wytarte. Na tylnej okładce, przy dolnej krawędzi stara cena książki napisana długopisem. Na stronie tytułowej pieczątka ex libris, na ostatniej stronie pieczątka "Bonifikata 80%". Na kilku stronach tekst podkreślony ołówkiem i długopisem.

Śliwiński Piotr Jordan, Regiewicz Adam. Świat po Harrym Potterze.

Okładki książki delikatnie przybrudzone. Na przedniej podpis wcześniejszego właściciela wykonany długopisem oraz widoczne pionowe załamania, a na tylnej okładce naklejona stara cena.

Śliziński Jerzy. Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy.

Obwoluta przetarta i ponaddzierana w kliku miejscach przy krawędziach.

Sordylowa Barbara. "Literatura Polska" Gabriela Korbuta - z dziejów polskiej bibliografii literackiej.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jakielońskiego CCLXXIV. Prace Historycznoliterackie, zeszyt 22.

Okładki przybrudzone, przetarte, głównie przy krawędziach z pozaginanymi rogami, wewnątrz przedniej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Boki książki nierówno przycięte introligatorsko.

Stabryła Stanisław. Funkcja noweli w strukturze gatunków literatury rzymskiej.

Nakład 750 sztuk.

Okładki lekko przybrudzone. Przednia okładka nadarta przy dolnej krawędzi (1,5 cm). Na przedniej okładce skreślony stary numer biblioteczny. Na 4 i 205 stronie stare, skreślone pieczątki pobiblioteczne. Spis treści popodkreślany ołówkiem.

Stabryła Stanisław. Wergiliusz - Świat poetycki.

Dolna krawędź przedniej okładki (przy grzbiecie) naddarta (ok. 4 cm). Na tylnej okładce przy górnej krawędzi naklejona stara cena książki. Rogi okładek leciutko pozaginane.

Stępień Marian. Polska lewica literacka.

Lekko przybrudzone, przetarte okładki z pozaginanymi rogami, na przedniej widoczne zadrapanie.

Stępień Mariana, Walecki Wacław. Literackie wizje i re-wizje.

Materiały pomocnicze do szkoły średniej.

Okładki lekko przebarwione.

Świerczyńska Dobrosława. Polski pseudonim literacki.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Rogi okładki przedniej lekko zagięte.

Szary - Matywiecka, Grosbart, Święch i inni. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej tom LXIV: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego.

Wydał PAN Instytut Badań Literackich pod red. Balcerzana.  Nakład 2500 egz.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki (przy krawędziach) z pozaginanymi rogami, przednia okładka zagięta wzdłuż grzbietu. Zagięty prawy, górny róg u wszystkich kartek.

Sztaba Wojciech. Gra ze sztuką - o twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Tylna obwoluta delikatnie przybrudzona z 2 cm plamką, poprzecierana (głównie przy krawędziach i w okolicy grzbietu). Wewnątrz (w lewym, górnym rogu) widoczne niewielkie ślady po zalaniu - do około 30 strony.

Szymborska Wisława. Lektury nadobowiązkowe.

Minimalnie przybrudzony górny bok książki, na tylnej okładce naklejona stara cena.

Szyszkowska Maria. Spotkania w salonie.

Zagięcie wzdłuż grzbietu. Lekko poprzecierane i pozaginane krawędzie i rogi.

Szyłak Jerzy. Komiks w szponach miernoty - rozprawy i szkice.

Okładki i boki książki leciutko przybrudzone. Na tylnej okładce stara naklejka cenowa. Na wielu stronach tekst podkreślony markerem i ołówkiem.
 

Taborski Roman. Biblioteka Analiz Literackich: "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.

Biblioteka Analiz Literackich nr 47.

Przybrudzone okładki z wytartymi krawędziami. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany niebieskim długopisem. Zagięte górne rogi dwóch pierwszych kartek. Wewnątrz książki kilka podkreśleń wykonanych niebieskim długopisem.

Taborski Roman. Życie literackie młodopolskiej Warszawy.

Obwoluta delikatnie naddarta w kilku miejscach przy krawędzi górnej.