Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych

Lista produktów

Antinucci, Gebert, Grochowska i inni. Studia gramatyczne tom 1.

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami.

Bartula Czesław. Podstawowe wiadomości z gramatyki staro - cerkiewno - słowiańskiej na tle porównawczym.

Okładki delikatnie przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki lekko przybrudzone.

Białokozowicz, Łużny, Kułakowski i inni. Slavia orientalis - rocznik XXVII nr 1.

Okładki przetarte, głównie przy krawędziach z pozaginanymi rogami, tylna naderwana u dołu ok. 6,5 cm.

Bugajski Marian. Morfem nie we współczsenym języku polskim i w zasadach pisowni.

Delikatnie przybrudzone okładki z lekko pozaginanymi rogami.

Burkacka, Dobrzyńska, Dużyńska - Markowska i inni. Nauka o jezyku - encyklopedia szkolna.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki na rogach z widocznymi zarysowaniami, na przedostatniej stronie skreślenie wykonane pomarańczową kredką.

Buttler, Kurkowska, Satkiewicz. Kultura języka polskiego - zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime).

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami.

Cegieła Anna, Markowski Andrzej. Z polszczyzną za pan brat.

Delikatnie przybudzone, przetarte okładki na rogach i końcach grzbietu, dwie ostatnie kartki naderwane u dołu przy grzbiecie ok. 5,5 cm.

Chojnacki Antoni. Poetyka - skrypt dla studentów filologii rosyjskiej.

Okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami, przybrudzone boki książki.

Corden, Allen, Widdowson, i inni. Rozprawy językoznawstwa stosowanego tom I: kurs edynburski językoznawstwa stosowanego.

Okładki przybrudzone i pozaginane, na przedniej pieczątka pobiblioteczna, numer "38498" wykonany czarnym mazakiem, tylna naderwana u dołu przy grzbiecie ok. 1 cm. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczn oraz na ostatniej kartce pieczątka pobiblioteczna.

Dejna, Handke, Kuraszkiewicz i inni. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej tom 17.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Oderwany niewielki kawałek pierwszej kartki (strona przedtytułowa - bez tekstu) przy jej dolnej krawędzi. Lekkie przebarwienia wewnątrz przedniej okładki i na kilku pierwszych stronach.

Dobrzyńska Teresa. Metafora tom IV: poetyka - zarys encyklopedyczny.

Delikatnie przybrudzone okładki z leciutko pozaginanymi rogami. Boki książki lekko przybrudzone.

Doroszewski Witold. O kulturę słowa: poradnik językowy 1 - 2.

Obwoluty przybrudzone, przatarte, postrzępione, ponaddzierane przy krawędziach ok. 1 cm. W tomie 1 na trzeciej kartce, na stronie 17 i 828 pieczątki pobiblioteczne. W tomie 2 brak strony tytułowej, na stronie 17 i 618 pieczątki pobiblioteczne.

Dubisz, Nagajowa, Puzynina. Język i my - podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 szkół średnich.

Delikatnie przybrudzone okładki z lekko pozaginanymi rogami, na tylnej cena wykonana niebieskim długopisem.

Fros Si Henryk, Sowa Franiczek. Twoje imię - przewodnik onomastyczno - hagiograficzny.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponaddzierana przy krawędziach, na rogach i końcach grzbietu ok. 2 cm. Boki książki u góry przybrudzone.

Galster, Moszyński, Olechnowicz i inni. Slavia orientalis - rocznik XXVII nr 3.

Delikatnie przetarte okładki, głównie przy krawędziach z pozaginanymi rogami, przednia zagięta wzdłuż grzbietu.

Górski Konrad, Hrabec Stefan. Słownik języka Adama Mickiewicza tom V.

Redaktorzy naczeli: Konrad Górski i Stefan Hrabec.

Brak obwoluty. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Grochowski, Karolak, Topolińska. Gramatyka współczesna języka polskiego: składnia - morfologia - fonologia.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki, głównie przy krawędziach, na grzbiet oraz na wewnętrzną stronę przedniej okładki naklejone kawałki przeźroczystej taśmy klejącej. Przybrudzone boki książki.

Grzegorczykowa Renata. Zarys słowotwórstwa polskiego - słowotwórstwo opisowe.

Okładki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami. Brak strony tytułowej.

Głowiński, Hymes, Bernstein i inni. Język i społeczeństwo.

Okładki przybrudzone, przetarte z pozaginanymi rogami, przednia ponaddzierana przy grzbiecie u góry i na dole ok. 1,5 cm. Przybrudzone boki książki.