Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych

Lista produktów

Filipczak - Nowicka Sabina, Grech - Żmijewska Zofia. Lingua latina ad usum medicinae studentium.

Wytarte okładki, ich rogi i krawędzie. Niewielkie zagięcia na rogach okładek. Grzbiet w górnej części ponaddzierany. Pożółknięte boki książki.

Jurewicz, Winniczuk, Żuławska. Język łaciński - podręcznik dla lektoratów szkół wyższych.

 Okładki lekko przetarte na krawędziach, przednia naddarta u dołu przy grzbiecie (2.5 cm), na tylnej naklejona stara cena, rogi pozaginane. Boki książki przybrudzone, dolny popisany czarnym długopisem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 74/75, na kilkunastu stronach notatki i podkreślenia wykonane długopisem.

Lewandowski Ignacy, Wikarjak Jan. Elementa sermonis latini.

Okładki przybrudzone, przetarte i pogięte. Książka rozłamana między stronami: 76 /77, 130/131, 166/167. Lekko przybrudzone rogi i boki książki.

Popiak Wanda. Teksty łacińskie dla liceów ogólnokształcących.

Przetarte krawędzie okładek i grzbietu, zagięcia na rogach okładek. Książka wykonana z dwóch gatuków papieru.

Samolewicz Z., Sołtysik T. Gramatyka języka łacińskiego część II składnia.

Brak obwoluty, okładki przybrudzone, grzbiet przebarwiony. Kartki naprawione introligatorsko. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela, w środku podkreślenia ołówkiem.

Wielewski Marceli. Krótka gramatyka języka łacińskiego.

 Okładki przybrudzone (boki książki również), przetarte na krawędziach i rogach. Na dolnych rogach widoczne ślady zalania, na stronie 3 pieczątka ex libris poprzedniego właściciela, na ostatniej stronie w górnym rogu podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem. Kartki przebarwione przy krawędziach.

Wielewski Marceli. Krótka gramatyka języka łacińskiego.

Leciutko przybrudzone okładki z lekko pozaginanymi rogami, na przedniej skreślenia wykonane czarnym długopisem, na tylnej ślad po naklejce z ceną, na rogach naklejona przeźroczysta taśma klejąca.

Wikarjak Jan. Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

Okładki miejscami przybrudzone, pozaginane na rogach, wytarte - najmocniej na krawędziach. Grzbiet także poprzecierany. Podpis imienny (czerwonym długopisem) u dołu strony przedtytułowej. Rogi kartek wytarte, niektóre lekko wygięte lub z zagięciami.

Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa. Lectio Latina dla klasy II liceum ogólnokształcącego - Czytanki.

Okładki wytarte (głównie na krawędziach) i pozaginane na rogach. Przednia okładka popisana długopisem w literach z tytułu oraz naddarta (3 cm) przy dolnym końcu grzbietu. W górnym rogu tylnej okładki drobne zapiski długopisem. Kilka tekstów ma notatki wykonane ołówkiem lub długopisem. Przybrudzone boki książki.

Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa. Lectio Latina dla klasy IV liceum ogólnokształcącego - Czytanki.

Okładki przetarte, pozaginane na rogach. Lekko przybrudzone boki książki. Na stronie 16 notatki wykonane ołówkiem i niebieskim długopisem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 16/17.

Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa. Rudiment latinitatis część I - teksty i słownik. Część II - preparacje i komentarz gramatyczny.

Leciutko pozaginane rogi okładek, wewnątrz książek skreślenia wykonane ołówkiem. W części II na tylnej okładce stara naklejka z ceną, wewnątrz tylnej okładki kilka cyfr wykonanych czarnym długopisem.