Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Bohdanowicz Franciszek. Chirurgia stomatologiczna.

Przednia okładka mocno przybrudzona. Wewnątrz książki podkreślenia i notatki wykonane ołówkiem, długopisem i piórem.

Tolkien J. R. R. Hobbit albo tam i z powrotem - z objaśnieniami. Ilustracje autora!

Przekład Andrzej Polkowski. Książka w bardzo dobrym stanie.

Stawiński Kazimierz. Podręcznik dla pielęgniarek i higienistek stomatologicznych.

Okładki przetarte, przybrudzone z pozaginanymi rogami i licznymi załamaniami. Na kilkunastu stronach podkreślenia wykonane długopisem.

Januszewska Hanna. Kot w butach.

Ilustrował Janusz Grabiański.

Okładki lekko przybrudzone, przebarwione na obrzeżach, rogi delikatnie pozaginane.

Follett James. Lód.

Na tylnej okładce przy dolnej krawędzi naklejona stara cena książki.

Broniewski Władysław. Przyjaciele dzieciństwa.

Ilustrował Marian Paweł Bocianowski.

Okładki przybrudzone, lekko pozaginane, przebarwione na obrzeżach. Tylna naddarta przy bocznej krawędzi (1 cm), na niej ślad po korektorze. Grzbiet przetarty, naddarty przy dolnej krawędzi (1 cm). Rogi stron lekko pozaginane.

Mykel A. W. Dziedzictwo strachu.

Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte. Boki książki lekko przybrudzone.

Grisham John. Komora.

Przednia okładka delikatnie przybrudzona. Poza tym stan bardzo dobry.

Szklarski Alfred. Przygody Tomka na Czarnym Lądzie.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte (głównie przy krawędziach) z pozaginanymi rogami.

Szklarski Alfred. Przygody Tomka na Czarnym Lądzie.

Okładki lekko przybrudzone z przetartymi rogami. Przybrudzone boki książki. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3. Na kilku kartkach żółte kropki - przebarwienia oraz nieliczne mazaki wykonane różowym długopisem.

Widawski Maciej. Słownik slangu & potocznej angielszczyzny.

Okładki lekko przybrudzone, delikatnie przetarte na krawędziach z pozaginanymi górnymi rogami. Na tylnej okładce 2 stare naklejki z ceną, po jej wewnętrznej stronie przy dolnej krawędzi mazak wykonany czarnym markerem.

Potter F. F. English for technical students.

Okładki przybrudzone (wraz z grzbietem). Grzbiet przetarty przy krawędziach. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany piórem. Górny bok przybrudzony.

Tropczyńska - Ogarkowa W. Żołnierze Kościuszki tom II.

Okładki mocno przybrudzone, przebarwione i przetarte, z delikatnymi naddarciami (do 1 cm). Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Wewnątrz książki słabo widoczne ślady po zalaniu oraz dodatkowe zszywki przy krawędzi grzbietu. Boki książki delikatnie przybrudzone i przebarwione.

Ożga Ewa. Słownik terminologii prawniczej polsko - angielski / angielsko - polski 1 - 2.

Na okładkach słabo widoczne zarysowania, na tylnej stare naklejki z ceną. Po wewnętrznej stronie tylnej okładki mazak wykonany czarnym markerem. Boki książek lekko przybrudzone.

Stanisławski Jan, Szercha Małgorzata. Podręczny słownik polsko - angielski.

Okładki przybrudzone (wraz z bokami), przetarte na rogach.

Harasymowicz Jerzy. Pastorałki polskie.

Opracowanie graficzne z fragmentami polskich drzeworytów ludowych: Władysław Dulęba.

Okładki lekko przybrudzone, wytarte na krawędziach. Grzbiet także wytarty, ponaddzierany (około 2 cm).

Baldacci David. Dowód prawdy.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone.

Masterton Graham. Kondor.

Okładki i dolny bok książki delikatnie przybrudzone.

Kostova Elizabeth. Łabędź i złodzieje.

Na grzbiecie słabo widoczne załamania.

Patterson James, Roughan Howard. Rejs.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Na tylnej okładce metka cenowa. Rogi okładek delikatnie pozaginane.