Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Januszewicz A., Januszewicz W., Rużyłło W. Antagoniści receptora angiotensyny II w leczeniu chorób układu sercowo - naczyniowego.

Okładki przetarte na krawędziach i rogach z słabo widocznymi zarysowaniami. Boki książki lekko przybrudzone.

Krajnik Joanna. Diagnostyka i terapia w chirurgii stomatologicznej.

Okładki przybrudzone i przetarte (szczególnie na rogach i krawędziach), rogi pozaginane. Na grzbiecie widoczne załamania. Boki książki delikatnie przybrudzone. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane niebieskim i czarnym długopisem.

Jańczuk Zbigniew. Zarys stomatologii - podręcznik dla studentów medycyny.

Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte (szczególnie na krawędziach) z pozaginanymi rogami.

Banasiak, Gielerak, Ponikowski. Stabilna choroba wieńcowa - trudne pytania i wątpliwości kliniczne.

Na stronie tytułowej, 205 i 386 pieczątki ex libris poprzedniego właściciela. Poza tym stan bardzo dobry.

Romański Bogdan. Alergologia dla internistów.

Brak obwoluty. Na stronie tytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela. Na kilkunastu stronach podkreślenia wykonane czarnym i niebieskim długopisem.

Mignone Sebastiano Ruiz. Przeciwko wszystkim banderom.

Na tylnej okładce naklejka ze starą ceną. Poza tym książka nie otwierana.

Miedziński Franciszek. Dermatologia tom II.

Okładki lekko przetarte na rogach. Oderwany fragment strony przedtytułowej (bez tekstu), brak stron tytułowej. Na stronach 465, 483, 485, 565, 657, 695, 787, 825, 861 pieczątki ex libris poprzedniego właściciela.

 

Bergman Ingmar. Twarzą w twarz.

Obwoluta poprzecierana na krawędziach, rogach i przy grzbiecie, na tylnej zagięta pionowo. Górny koniec grzbietu oraz częściowo książki uszkodzony (do 1 cm). Górny bok książki przybrudzony.

Bilikiewicz Adam, Strzyżewski Włodzimierz. Psychiatria - podręcznik dla studentów medycyny.

Okładki lekko przetarte na krawędziach i rogach, na tylnej naklejona stara cena. Wewnątrz książki podkreślenia i notatki wykonane kolorowymi kredkami, ołówkiem i długopisem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 208/209 i 240/241. 

Hastings Diana. Chory w domu - wskazówki, porady, zalecenia.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone.

Wald Ignacy, Członkowska Anna. Neurologia kliniczna.

Brak obwoluty. Pozaginane rogi okładek.

Marcinkowski Jerzy T. Podstawy higieny.

Lekko przetarte rogi okładek, na tylnej okładce naklejona stara cena. Górny bok książki przybrudzony.

Kierst Władysław. Nauka o żywieniu zdrowego i chorego człowieka.

Obwoluta przybrudzona i delikatnie przetarta, ponaddzierana przy krawędziach i na rogach (do 1 cm).

Mamcarz Artur. Zespół metaboliczny.

Okładki lekko przetarte na krawędziach.

Sieradzki Jacek. Przewlekłe powikłania cukrzycy.

Okładki przybrudzone i przetarte, przednia naddarta u dołu przy grzbiecie (1.5 cm), na tylnej naklejona stara cena. Boki książki przybrudzone.