Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Benson Ralph C. Położnictwo i ginekologia.

Brak obwoluty. Okładki delikatnie wytarte.

Nałkowska Zofia. Medaliony.

Delikatnie poplamione, przetarte okładki z lekko pozaginanymi rogami, na przedniej skreślenie wykonane niebieskim długopisem, na tylnej pionowe zagięcie. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Na okładkach  widoczne ślady po zagięciach. Delikatnie pozaginany górny róg u wszystkich kartek.

Niziurski Edmund. Sposób na Alcybiadesa.

Delikatnie przebarwione, przetarte okładki z licznymi śladami po zagięciach. Boki książki delikatnie przybrudzone, grzbiet naddarty od dołu (1 cm). Na stronie przeddytułowej inicjały poprzedniego właściciela wykonane długopisem.

Crawford Michael H. Kardiologia - współczesne rozpoznawanie i leczenie.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte na krawędziach z widocznymi załamaniami na grzbiecie. Boki książki przybrudzone. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem. Na kilku stronach podkreślenia wykonane żółtym zakreślaczem.

Tatoń Jan. Diabetologia praktyczna.

Okładki przybrudzone i przetarte z widocznymi załamaniami, tylna naddarta przy grzbiecie od góry i dołu (odpowiednio 4.5 cm i 1.5 cm). Grzbiet naddarty przy górnej krawędzi (0.5 cm). Boki książki mocno przybrudzone.

Pawełczyk Ewaryst. Chemia leków - podręcznik dla studentów farmacji.

Brak obwoluty. Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Strony 17 - 30 naddarte przy dłuższej krawędzi (do 1 cm). 

Pawlikowski T., Karasek, Pawlikowski M. Podręcznik histologii.

Brak obwoluty. Okładki i górny bok książki przybrudzone.

McLaughlin, Stamford, White. Fizjologia człowieka.

Lekko pozaginane rogi okładek. Dłuższy bok książki delikatnie przybrudzony.

Sylwanowicz, Michajlik, Ramotowski. Anatomia i fizjologia człowieka - podręcznik dla średnich szkół medycznych.

Lekko przetarte rogi okładek, na tylnej widoczne zarysowania. Grzbiet mocno ponaddzierany przy obydwu krawędziach.

Mrowiec Teresa, Rawicki Zygmunt. Technologia betonu zwykłego: ćwiczenia laboratoryje - skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych.

Nakład 365 egz.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie pozaginane na rogach. Na tylnej okładce i na wewnętrznej stronie przedniej okładki naklejki pobiblioteczne. U dołu, na grzbiecie naklejona biała taśma klejąca. Na stronie tytyłowej pieczątka pobiblioteczna, numer "II 302338" wykonany piórem oraz na stronie 17 i 182 pieczątka pobiblioteczna.

Jamroży Zbigniew. Technologia betonu - skrypt dla studentów pracujących wyższych szkół technicznych do przedmiotu materiały budowlane z technologią betonu.

Nakład 1000 egz.

Okładki przybrudzone i przetarte z pozaginanymi rogami, na przedniej widoczne skreślenia wykonane zieloną kredką. Przednia okładka naderwana u góry przy grzbiecie (ok. 3,5 cm), tylna naderwana u góry przy grzbiecie (ok. 2 cm.). Wewnątrz książki podkreślenia wykonane ołówkiem.

Mromliński Roman. Konstrukcje aluminiowe.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, postrzępiona, ponaddzierana przy krawędziach i na rogach (do 3 cm).

Mitzel, Stachurski, Suwalski. Awarie konstrukcji betonowych i murowych.

Obwoluta przetarta przy krawędziach i na końcach grzbietu. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Strelecki, Gienjew, Bałdin i inni. Konstrukcje stalowe.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone, przebariowne od wewnątrz. Przednia okładka (wewnątrz) podklejona z sąsiednią kartką przezroczystą taśmą klejącą. Boki książki przybrudzone.