Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Zahorski Andrzej. Naczelnik w sukmanie Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 40.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 40.

Na tylnej okładce stara pieczątka z ceną.

Lepalczyk, Pilch, Mazurkiewicz, Winiarski i inni. Pedagogika społeczna - człowiek w zmieniającym się świecie.

Okładki przetarte z widocznymi załamaniami, na tylnej naklejona stara cena. Boki książki przybrudzone. Na kilku stronach podkreślenia wykonane niebieskim długopisem, ostatnia strona porysowana zieloną kredką.

Starościak Jan. Problem samodzielności ucznia - zarys historyczny.

Okładki przybrudzone i przetarte, tylna naddarta przy dłuższej krawędzi (2 cm). Grzbiet ponaddzierany na obydwu końcach (do 1.5 cm). Rogi okładek pozaginane, boki książki poplamione. Książka oddzielona od okładek. Na górnych rogach kartek widoczne ślady zalania. Na stronach 2, 51 i 192 stare pieczątki pobiblioteczne (na stronie 2 przekreślona oraz numer "1004" napisany niebieskim piórem).

 

Zgorzelska Aleksandra. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego: Stanisław August nie tylko mecenas.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II-38.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną.

Okoń Wincenty. Podstawy wykształcenia ogólnego.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte, na przedniej numer "1914" napisany niebieskim długopisem. Boki książki przybrudzone. Na stronach tytułowej, 139 i 374 stare pieczątki pobiblioteczne oraz numer "582/1914" napisany niebieskim długopisem. Na stronach 350 - 351 podkreślenia wykonane niebieskim długopisem.

Suchodolski, Wołoszyn, Dowjat, Wołoszynowa i inni. Zarys pedagogiki 1 - 2.

Brak obwolut. Okładki i boki książek przybrudzone. Na stronach 4, 51 i 598 kilka starych pieczątek pobibliotecznych (na stronie 4 dodatkowo numer "1495" napisany niebieskim piórem). Wewnątrz książek (szczególnie w tomie I) podkreślenia wykonane niebieskim długopisem. W tomie drugim brak strony przedtytułowej. Odcięty fragment stron 15 - 16 (3 cm x 3.5 cm) oraz 515 - 516 (prawie cała kartka).

Włodarski Ziemowit. Psychologia uczenia się 1 - 2.

Okładki obydwu tomów przybrudzone i przetarte z pozaginanymi rogami. Przednie okładki naddarte u dołu przy grzbiecie (w tomie I - 5.5 cm, w tomie II - 1.5 cm), na tylnych okładkach stare ceny napisane czarnym długopisem. Wewnątrz książek kilka starych pieczątek pobibliotecznych - na stronie 4 przekreślone oraz numery - w tomie I "17315", w tomie II "17316" napisane czarnym cienkopisem.

Okoń Wincenty. Podstawy wykształcenia ogólnego.

Obwoluta przybrudzona, przetarta i ponaddzierana na krawędziach (do 3 cm), dłuższe krawędzie obwoluty podklejone przezroczystą taśmą klejącą. Z tyłu na obwolucie oznaczenie pobiblioteczne w formie naklejki. Górny bok książki przybrudzony. Na stronach 2, 44 i 344 przekreślone pieczątki pobiblioteczne (na stronie 2 dodatkowo numer "217777" napisany niebieskim długopisem. Na stronach 91 - 92 podkreślenia wykonane czarnym długopisem.

Spionek Halina. Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne.

Brak obwoluty. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki. Rogi kilku kartek pozaginane.

Długosz Janina. Imprezy i uroczystości w procesie dydaktyczno - wychowawczym klas początkowych.

Okładki przetarte z pozaginanymi rogami, na tylnej napisana niebieskim długopisem stara cena "50 000". Górna krawędź grzbietu naddarta (0.5 cm). Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Skrobiszewska, Krzyżanowski, Cieślikowski, Prorok i inni. Baśń i dziecko.

Obwoluta przebarwiona i przetarta z przodu oderwany fragment 1 cm x 1.5 cm.

Płaza Stanisław. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 31 Rokosz Lubomirskiego.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 31.

Na przedniej okładce ukośne zagięcie.

Wyczański Andrzej. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 20 Dogonić Europę.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II-20.

Delikatnie przybrudzone okładki.

Buszko Józef. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 56 Galicja 1859 - 1914 Polski Piemont?

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 56.

Delikatnie przybrudzone okładki.