Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Zgorzelski Czesław. Od oświecenia ku romantyzmowi i współczesności.

Obwoluta przybrudzona i przetarta, boki książki przybrudzone.

Głombiowski Karol, Szwejkowska Helena. Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu.

Okładki lekko przybrudzone z pozaginanymi rogami, przednia zagięta wzłuż. Na wewnętrznych stronach okładek, pierwszej i ostatniej kartce widoczne ślady kleju.

Budzyk, Pollak, Stupkiewicz. Bibliografia literatury polskiej okresu odrodzenia.

Okładki poplamione, przetarte z pozaginanymi rogami, mocno ponaddzierane  przy krawędziach i na grzbiecie (do 4.5 cm). Boki książki przybrudzone, rogi kartek pozaginane. Na stronie tytułowej i 7 podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym piórem. Na części dolnychy rogów kartek widoczne ślady zalania.

Szyrocki Marian. Dzieje literatury niemieckiej tom 1.

Obwoluta lekko przybrudzona, przebarwiona z tyłu i ponaddzierana w kilku miejscach przy górnej krawędzi (do 2 cm). Boki książki przybrudzone.

Sawicki Stefan. Początki syntezy historyczno literackiej w Polsce - o sposobach syntetycznego ujmowania literatury w I połowie w. XIX.

Obwoluta mocno ponaddzierana w wielu miescach (do 3 cm) z przodu oderwany fragment 8 cm x 13 cm z tyłu u góry 4.5 cm x 17.5 cm z tyłu u dołu 3 cm x 4.5 cm. Na tylnej okładce przy górnej krawędzi widoczne zabrudzenie oraz pieczątka "cena zaniżona". Boki książki przybrudzone.

Buttler Danuta, Kurkowska Halina, Satkiewicz Halina. Kultura języka polskiego - zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime).

Okładki delikatnie poprzecierane na krawędziach i przy grzbiecie. lekko pozaginane na rogach. Zagięcia w górnym rogu pierwszej kartki.

Stępnik Krzysztof. Poetyka gawędy wierszowanej.

Okładki przybrudzone, poprzecierane przy krawędziach i rogach, pozaginane w kilku miejscach. Wytarty grzbiet książki. Na stronie tytułowej parafka poprzedniego właściciela wykonana niebieskim długopisem. Minimalnie przybrudzony górny bok książki.

Szulc Aleksander. Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego - dydaktyka języków obcych.

Brak obwoluty. Lekko przybrudzone płócienne okładki, minimalnie wytarte na rogach. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki stara naklejka ex libris. Nieaktualne pieczątki pobiblioteczne na wewnętrznej stronie przedniej okładki, na stronie 4, 17 i 381.

Kita Małgorzata. Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym.

Książka wydana w formie skryptu. Nakład 300 egz.

Okładki minimalnie przybrudzone i delikatnie wytarte z drobnymi zagięciami na rogach. Lekko wytarty grzbiet książki. Niewielkie wgięcie (około 2 cm) u góry bocznej krawędzi kartek od strony 134 do tylnej okładki włącznie.

Sikora Adam. Prorocy szczęśliwych światów.

Okładki pozaginane, przetarte przy krawędziach, lekko przybrudzone wraz z bokami. Grzbiet przebarwiony.

Gajda Janusz. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze.

Okładki przetarte przy krawędziach, lekko pozaginane, delikatnie przybrudzone wraz z bokami. Wewnątrz podkreślenia wykonane ołówkiem.

Mochnacki Maurycy. Pisma krytyczne i polityczne t. 2.

Okładki lekko zarysowane, rogi pozaginane. Boki przybrudzone.

Nieuważny, Łużny, Witkowski i inni. Z problemów ukrainoznawstwa tom 14.

Książka wydana w formie skryptu. Nakład 500 egz.

Okładki poprzecierane - najmocniej przy krawędziach i przy grzbiecie, pozaginane na rogach. Górna krawędź wszystkich kartek ze śladem po zamoczeniu. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem.

Kuraszkiewicz, Skubalanka, Borowiec i inni. Prace językoznawcze tom 105: Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku.

Podręcznik w formie skryptu.

Okładki delikatnie przybrudzone i lekko wytarte, z niewielkimi zagięciami na rogach. Kartki od strony 101 do 104 mają niewielkie odbarwienia przy krawędzi.

Szczypiorski Andrzej. I ominęli Emaus.

Lekko wytarta tylna obwoluta, na wewnętrznej stronie tylnej okładki mała cyfra "38000" napisana długopisem.

Lis Tomasz. Co z tą Polską?

Okładki lekko zarysowane, pozaginane, przetarte na rogach. Boki delikatnie przybrudzone.

Łysiak Waldemar. Łysiak na łamach.

Obwoluta i boki książki delikatnie przybrudzone.