Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Górski Konrad, Łysiak Waldemar... Poezja - 150 lat "Pana Tadeusza" nr 11 - 12 (225 - 226) rok XIX.

Okładki przybrudzone, przetarte (głównie przy krawędziach) z pozaginanymi rogami, przednia naderwana u dołu przy grzbiecie ok. 1 cm. Boki książki przybrudzone. Prawy, górny róg większości kartek delikatnie zagięty.

Sheimo Michael D. Reguły gry na giełdzie - 50 najpopularniejszych zasad inwestowania - fakty i fikcje.

 Boki książki przybrudzone. Wewnątrz książki liczne zakreślenia wykonane różówym zakreślaczem.

Krzywda Danuta. Rachunkowość finansowa.

Rogi okładek lekko pozaginane, boki książki przybrudzone.

Galbraith John Kenneth. Istota masowego ubóstwa.

Lekko przybrudzone i przetarte okładki.

Backer Roman. Między demokracją a despotyzmem.

Okładki przetarte na krawędziach i rogach, rogi okładek lekko pozaginane. Na górnych rogach stron 233 - 272 słabo widoczne ślady zalania.

Perez - Diaz Victor M. Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii.

Rogi okładek lekko pozaginane, boki książki przybrudzone. Na dolnych rogach stron 103 - 202 brązowa plama po zalaniu. Górne rogi w większości kartek delikatnie pofalowane.

Pring Martin J. Podstawy analizy technicznej.

Okładki i boki książki wytarte, rogi okładek lekko przetarte.

Kierc Bogusław. Przyboś i.

Brak obwoluty. Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki z lekko pozaginanymi rogami, na przedniej widoczne 1 cm zadrapanie. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Mikułowski - Pomorski, Bajka, Bralczyk, Pisarkowa, Carlsson, Kopper i inni. Valeriana - eseje o komunikowaniu między ludźmi.

Przednia okładka załamana z góry na dół, na tylnej naklejona stara cena. Boki książki przybrudzone.

Marchlewska Zofia. Z pięciu miast.

Przybrudzone okładki, grzbiet i boki książki. Okładki lekko wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Drobne naddarcie na dolnym końcu grzbietu. Przy dolnej krawędzi na większości kartek niewielkie przybrudzenie.

Hugo Wiktor. Rok 1793.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach, ponaddzierane (1 cm). Przednia okładka i cztery pierwsze strony oddzielone od grzbietu. Strona przedtytułowa i tytułowa naddarte przy dolnej krawędzi (1 cm), na tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem. Strony 89-92 ponaddzierane przy bocznej krawędzi (1 cm). Wewnątrz kilka starych pieczątek pobibliotecznych. Kartki nierówno przycięte introligatorsko.

Mendras Henri. Elementy socjologii.

Lekko przetarte na krawędziach i rogach okładki, przybrudzone boki książki.

Majchrowski Jacek M. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku część 1: U źródeł nacjonalizmu - myśl wszechpolska.

Wydał UJ Instytut Nauk Politycznych - Skrypty uczelniane nr 605. Nakład 420 egzemplarzy.

Okładki przybrudzone, przetarte, przednia przy dłuższej krawędzi przebarwiona, na tylnej naklejona stara cena.

Jasińska - Kania, Raciborski, Bauman, Laponce i inni. Naród, władza, społeczeństwo.

Okładki przybrudzone, na tylnej naklejona stara cena, na jej wewnętrznej stronie oznaczenie księgarskie w formie naklejki. Boki książki przybrudzone.

Masterson Louis. Morgan Kane 2: Coyoteros!

Okładki lekko przybrudzone, pozaginane w kilku miejscach, lekko wytarte na rogach i krawędziach. Parafka i dopisana długopisem data na kilku kartkach w książce. Strony od 60 do 65 z drobną, brązową plamką. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Rambaud Alfred. Pierścień Cezara.

Obwoluta przybrudzona, ponaddzierana przy krawędziach (0,5 cm). Grzbiet przetarty, naddarty przy górnej krawędzi (2 cm) i dolnej (1 cm). Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem. Boki przybrudzone.

Brożek Mieczysław. Ostatnia komedia rzymska (Querolus).

Wydał PAN w Krakowie - prace komisji filologii klasycznej nr 17. Nakład 1250 egz.

Leciutko przybrudzone okładki, delikatnie przetarty grzbiet.