Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Szacki Jerzy. Historia myśli socjologicznej 1 - 2.

Okładki obydwu tomów przybrudzone i przetarte na krawędziach, rogach i grzbiecie. W tomie pierwszym prawy bok książki delikatnie przybrudzony, strony 451 - 458 odwrócone o 180 stopni.

Wyskiel Wojciech. Kręgi wygnania Jan Lechoń na obczyźnie (krąg pierwszy i drugi).

Wydał UJ - Rozprawy Habilitacyjne nr 154. Nakład 300 egzmeplarzy!

Okładki przebarwione, przybrudzone, przetarte (głównie przy krawędziach) z lekko pozaginanymi rogami. Na stronie tytułowej dedykacja autora dla poprzedniego właściciela wykonana niebieskim długopisem.

Olszewska - Dyoniziak, Kubica, Pucek, Tracz, Mach, Zaporowski. Antropologiczne wizje kultury.

Okładki przetarte, górny róg przedniej zagięty, boki książki przybrudzone. Na kilku stronach notatki i podkreślenia wykonane niebieskim długopisem.

Dudek Jolanta. Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza - gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Nakład 216 egz!

Wydał UJ Rozprawy Habilitacyjne nr 213. Nakład 216 egz!

Delikatnie przebarwione, przybrudzone okładki, na stronie tytułowej dedykacja autorki dla poprzedniego właściciela wykonana piórem.

Chomuszko Magdalena, Sikorska Natalia. Kurs księgowości komputerowej - System Symfonia edycja 2013.

Książka z płytą CD.

Na tylnej okładce naklejka z kodem kreskowym i starą ceną.

Górski Konrad, Łysiak Waldemar... Poezja - 150 lat "Pana Tadeusza" nr 11 - 12 (225 - 226) rok XIX.

Okładki przybrudzone, przetarte (głównie przy krawędziach) z pozaginanymi rogami, przednia naderwana u dołu przy grzbiecie ok. 1 cm. Boki książki przybrudzone. Prawy, górny róg większości kartek delikatnie zagięty.

Sheimo Michael D. Reguły gry na giełdzie - 50 najpopularniejszych zasad inwestowania - fakty i fikcje.

 Boki książki przybrudzone. Wewnątrz książki liczne zakreślenia wykonane różówym zakreślaczem.

Krzywda Danuta. Rachunkowość finansowa.

Rogi okładek lekko pozaginane, boki książki przybrudzone.

Galbraith John Kenneth. Istota masowego ubóstwa.

Lekko przybrudzone i przetarte okładki.

Backer Roman. Między demokracją a despotyzmem.

Okładki przetarte na krawędziach i rogach, rogi okładek lekko pozaginane. Na górnych rogach stron 233 - 272 słabo widoczne ślady zalania.

Perez - Diaz Victor M. Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii.

Rogi okładek lekko pozaginane, boki książki przybrudzone. Na dolnych rogach stron 103 - 202 brązowa plama po zalaniu. Górne rogi w większości kartek delikatnie pofalowane.

Pring Martin J. Podstawy analizy technicznej.

Okładki i boki książki wytarte, rogi okładek lekko przetarte.

Kierc Bogusław. Przyboś i.

Brak obwoluty. Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki z lekko pozaginanymi rogami, na przedniej widoczne 1 cm zadrapanie. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Mikułowski - Pomorski, Bajka, Bralczyk, Pisarkowa, Carlsson, Kopper i inni. Valeriana - eseje o komunikowaniu między ludźmi.

Przednia okładka załamana z góry na dół, na tylnej naklejona stara cena. Boki książki przybrudzone.

Marchlewska Zofia. Z pięciu miast.

Przybrudzone okładki, grzbiet i boki książki. Okładki lekko wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Drobne naddarcie na dolnym końcu grzbietu. Przy dolnej krawędzi na większości kartek niewielkie przybrudzenie.

Hugo Wiktor. Rok 1793.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach, ponaddzierane (1 cm). Przednia okładka i cztery pierwsze strony oddzielone od grzbietu. Strona przedtytułowa i tytułowa naddarte przy dolnej krawędzi (1 cm), na tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem. Strony 89-92 ponaddzierane przy bocznej krawędzi (1 cm). Wewnątrz kilka starych pieczątek pobibliotecznych. Kartki nierówno przycięte introligatorsko.