Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Asimov, Clarke, Bradbury, Anderson, Heinlein i inni. Science Fiction - English and American Short Stories.

 Okładki i boki książki przybrudzone. Książka rozłamana pomiędzy stronami 20/21 oraz 168/169.

Dery Tibor. Niki - historia pewnego psa.

Okładki pozaginane, przetarte przy krawędziach, przybrudzone wraz z bokami. Grzbiet naddarty przy dolnej krawędzi (1 cm). Książka oddzielona od grzbietu.

Herczeg Franciszek. Poganie.

Twarde okładki oprawione introligatorsko, przybrudzone i przetarte. Wewnątrz przebarwienia i ślady po zalaniu.

Kirejczyk Kazimierz. Nauczanie dzieci o obniżonej sprawności umysłowej - ze szczególnym uwzględnieniem pracy w klasie I szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo.

Okładki przetarte przy krawędziach i na rogach. Na stronie tutułowej pieczątka pobiblioteczna, numer "5722" wykonany niebieskim długopisem. Grzbiet oraz boki książki przybrudzone.

Szybka Czesław. Metodyka nauczania historii w szkole średniej.

Okładki poplamione, przybrudzone, przetarte przy karwędziach i na rogach. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczna, numer "7254" wykonany niebieskim długopisem oraz na stronie 17 i 351 pieczątka pobiblioteczna. Boki książki i kartki na krawędziach przybrudzone i poplamione, widoczne ślady po zalaniu.

Kosiorowski Zbigniew. Wyspa Wiecznego Żeglarza.

Okładki lekko pozaginane na rogach, poprzecierane - głównie przy krawędziach.

Fejes Endre. Dobry wieczór lato, dobry wieczór miłość.

Obwoluta przybrudzona, pozaginana i przetarta. Boki książki lekko przybrudzone.

Lewis Oscar. The children of Sanchez - autobiography of a Mexican Family.

 Okładki przybrudzone, przetarte na krawędziach i rogach z widocznymi załamaniami na grzbiecie. Rogi okładek lekko pozaginane. Wewnątrz książki podkreślenia oraz notatki wykonane czerwonym i czarnym długopisem.

Beauvoir Simone. The Mandarins.

Brak strony przedtytułowej i tytułowej. Okładki przetarte głównie na krawędziach i rogach. Rogi lekko pozaginane, boki przybrudzone.

Blyton Enid. Best Stories for Six - Year - Olds.

 Okładki lekko przetarte, na przedniej ślady kleju, rogi pozaginane.

Jordan Penny. Blackmailing the Society Bride.

 Na okładkach widoczne załamania i przetarcia, rogi lekko pozaginane.

Daley Kit. Danger in paradise.

Okładki i boki książki przybrudzone, krawędzie i rogi okładek lekko przetarte.

Christie Agatha. Partners in Crime.

 Okładki przybrudzone, przetarte, górny róg przedniej okładki zagięty. Boki książki przebarwione na zielono.

Polit Jakub. Chiny 1946 - 1949.

Okładki lekko pozaginane.

Lee Laurie. Cider with Rosie.

 Okładki przetarte, przybrudzone z pozaginanymi rogami. Wewnątrz książki i na przedniej okładce notatki i rysunki wykonane długopisem. Przybrudzone boki książki.

Zachajkiewicz, Suchodolski, Kwiatkowska i inni. Wychowanie estyczne w przedszkolu.

Brak obwoluty. Delikatnie przybrudzone okładki, na przedniej u góry na rogu plama, widoczne ślady po zalaniu. Na stronie tytułowej pieczątka, skreślenie, kilka cyfr wykonanych długopisem oraz na stronie 17, 96 i ostatniej pieczątka pobiblioteczna.

Cook Robin. Coma.

 Okładki przebarwione, poplamione i pogięte. Tylna okładka naddarta w górnej części 3.5 cm. Wewnątrz książki zakreślenia żółtym zakreślaczem, książka rozłamana pomiędzy stronami 112/113. Przybrudzone boki książki.

Kazberuk Jan. Nauczanie pracy - techniki w klasach I - III: zarys metodyki.

Książka oprawiona w przeźroczystą okładkę spiętą spinaczami. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczna, napisy wykonane piórem oraz na stronie 17 i ostatniej pieczątka pobiblioteczna. Przybrudzone boki książki.