Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Szypowska Maria. Jan Matejko wszystkim znany.

Brak obwoluty, grzbiet książki przebarwiony.

Szypowscy Maria i Andrzej. Zamek Królewski w Warszawie.

Obwoluta poprzecierana, lekko pozaginana i ponadrywana przy krawędziach.

Walicki Michał. Vermeer.

Okładki i boki przybrudzone, przebarwione i mocno przetarte na rogach i krawędziach. 

Zippelius, Czajkowski, von Hinten, Terlecka i inni. Acta scansenologica tom 3.

Brak obwoluty. Płócienne okładki przybrudzone, u dołu z niewielkimi plamami po zamoczeniu - podobnie poplamiony dolny koniec grzbietu. Kartki do strony 14 poluzowane na górnym zszyciu przy grzbiecie. Lekko przybrudzony górny bok książki.

Miłosz Czesław. Nieobjęta ziemia.

Delikatnie przetarta obwoluta przy krawędziach.

Miłosz Czesław. Kroniki.

Okładki oddzielone od grzbietu książki, przybrudzone okładki.

Seweryn, Czajkowski, Wolski, Ruszel i inni. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie tom IV.

Obwoluta lekko przybrudzona, podniszczona na rogach, na grzbiecie z plamą po zamoczeniu, na krawędziach mocno wytarta i ponaddzierana - miejscami ubytki do kilku cm. Pozaginane okładki oraz delikatnie górny róg u kilku początkowych kartek. Na ostatniej stronie delikatny ślad po odbitej pieczątce. Przybrudzone boki książki.

Mickiewicz Adam. Wybór poezyj - tom 1: BN Seria I nr 6 - tom 2: BN Seria I nr 66.

Biblioteka Narodowa tom 1: Seria I nr 6, tom 2: Seria I nr 66.  Opracował Czesław Zgorzelski.

Tom 1: Delikatnie przybrudzone okładki  i grzbiet. Zagięcia na rogach okładek. Książka pęknięta między stronami 114/115.

Tom 2: Delikatnie przybrudzone okładki, grzbiet i boki książki. Pęknięcie między stronami 114/115 oraz mniejsze rozłamanie między 252/253.

 

Kasprowicz Jan. Pieśń o Waligórze.

Na przedniej okładce naklejona kartka z tytułem lekko przybrudzona i pogięta przy prawej krawędzi.

Langland William. Widzenie o Piotrze Oraczu.

Delikatnie przetarta obwoluta, głównie przy krawędziach. 

Potocki Wacław. Fraszki.

Obwoluta mocno przybrudzona, ponaddzierana przy krawędziach, na tylnej widoczne ślady zadrapania. Boki książki przybrudzone, pozaginane rogi kartek. Wewnątrz książki pierwsza i ostatnia kartka przebarwiona, na stronie przedtytułowej stara pieczątka oraz dedykacja poprzedniego właściela wykonana niebieskim i zielonym długopisem.

Mickiewicz Adam. Dzieła wszystkie tom I: Wiersze 1817 - 1824.

Okładki i boki książki poplamione i przybrudzone. Książka rozłamana pomiędzy stronami XVI/XVII.

Szynkiewicz Sławoj. Herosi Tajgi - mity, legendy, obyczaje Jakutów.

Lekko przetarte krawędzie, rogi okładek oraz grzbiet.

Paradowska Maria. Bambrzy - mieszkańcy dawnych wsi miasta Poznania.

Okładki minimalnie przybrudzone, delikatnie wytarte i pozaginane na rogach. Tylna z pionowym zagięciem przy krawędzi. Niewielkie przybrudzenia na bokach książki.

Heine Henryk. Dzieła wybrane 1-2.

Brak obwoluty, okładki i boki książek przybrudzone.

Potocki Wacław. Pisma wybrane 1 - 2.

Okładki przybrudzone, pozaginane, przetarte i ponaddzierane przy krawędziach. Wewnątrz książki stare pieczątki. Kartki nierówno przycięte i nie rozcięte przy górnej krawędzi introligatorsko. W tomie 1 boczna krawędź przedniej okładki uszkodzona.