Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Bulatović Miodrag. Ludzie o czterech palcach.

Literatura serbska.

Obwoluta lekko wytarta i ponaddzierana w kilku miejscach. Na stronie tytułowej i na stronie 5 dedykacja. Na kilku stronach inicjały "JM" napisane długopisem.

Sztompka Piotr. Socjologia - analiza społeczeństwa.

Lekko wytarta obwoluta, pozaginana przy krawędziach. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Hessen Dymitr, Stypuła Ryszard. Wielki słownik polsko - rosyjski t. 1 - 2.

Około 80 tys haseł. Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Tom II rozłamany pomiędzy stronami 774/775.

Murawska Anna, Tabaczkiewicz Elżbieta. Słownik techniczny czesko - polski.

Obwoluta lekko przybrudzona, wytarta na grzbiecie i ponaddzierana w kilku miejscach (do 1 cm).

Goodman Norman. Wstęp do socjologii.

Na tylnej okładce naklejona stara cena książki. Rogi okładek lekko pozaginane. Na stronie 4 podpis poprzedniego właściciela książki wykonany czarnym pisakiem. Na kilku stronach tekst podkreślony ołówkiem.

Gorlach, Niezgoda, Seręg. Władza, naród, tożsamość.

Obwoluta delikatnie wytarta i pozaginana w kilku miejscach. Na okładkach kilka śladów zarysowań.

Rakowski, Brzeziński, Bauman. Wokół rewolucji rosyjskiej.

Książka wydana poza oficjalnym obiegiem tzw. bibuła. Okładki przybrudzone, na przedniej inicjały "AT" i cyfra "55" dopisane flamastrem. Na pierwszej i ostatniej kartce czerwona plama.

Pękosławski Zbigniew. Pracownia fotoamatora.

Okładki wytarte (głównie grzbiet i krawędzie) z pozaginanymi rogami. Przednia okładka naddarta przy bocznej krawędzi (1 cm).

Issat Jadwiga. Szycie bielizny pościelowej.

Okładki wytarte i przybrudzone, pozaginane na rogach. Przetarty grzbiet. Lekko przybrudzone boki książki.

Schremmer H. Przemysłowa produkcja trzody chlewnej.

Lekko przybrudzone i wytarte okładki - głównie przy krawędziach. Na okładkach widoczne zagięcia. Wewnątrz kilka kartek z zagiętymi rogami. Boki książki lekko przebarwione.

Stefanowska Z., Tazbir J. Życiorysy historyczne, literackie i legendarne.

Obwoluta ponaddzierana w kilku miejscach (do 1,5 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone.

Rosenstein Erna. Erna Rosenstein - rozmowa Łukasza Guzka z Erną Rosenstein.

Wydano nakładem Stowarzyszenia Artystycznego "Grupa Krakowska". Nakład 500 egzemplarzy.

Okładki delikatnie przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami.

Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna. Historia muzyki 1 - 2.

Na tylnych okładkach, przy górnych krawędziach stara cena książki napisana długopisem. Rogi okładek delikatnie pozaginane. Górna krawędź grzbietu tomu I delikatnie naddarta (0,5 cm). Oderwany kawałek grzbietu tomu II przy dolnej krawędzi. Na dolnej krawędzi tomu II 3 cm naddarcie i spore zagięcie.

Jarociński Stefan. Mozart.

Obwoluta delikatnie przybrudzona i przetarta. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki u góry podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem.