Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Dietrich Janina. Język polski III - literatura międzywojenna i współczesna dla ZSZ.

Delikatnie przybrudzone okładki z licznymi zagięciami. Rogi okładek mocno przetarte (także kilkanaście pierwszych kartek w dolnym rogu), wewnątrz tylnej okładki skreślenia wykonane niebieskim długopisem. Wewnątrz książki nieliczne przybrudzenia i zagięcia. Przybrudzone boki książki.

Kowalczykowa Alina. Literatura 1918 - 1939 - Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Leciutko przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie, na tylnej stara naklejka z ceną. Wewnątrz książki skreślenia wykonane ołówkiem.

Winnicki Tomasz. Polimery czynne w inżynierii ochrony środowiska.

Poprzecierane rogi okładek oraz obydwa końce grzebietu. Książka lekko rozłamana (bez pęknięcia) między stroną tytułową a poprzednią kartką. Lekko przybrudzony górny bok książki.

Kirkland J. J. Współczesna chromatografia cieczowa.

Okładki poprzecierane na krawędziach oraz pozaginane na rogach i pionowo w kilku miejscach. Na stronie przedtytułowej dedykacja dopisana dłupoisem. Lekko przybrudzone boki książki.

Kuhn Alfred. Chemia koloidów.

Brak obwoluty. Lekko przybrudzone płócienne okładki i grzbiet. U góry tylnej okładki dopisana długopisem liczba "890".  Na stronie tytułowej anulowana pieczątka AGH. Delikatne rozłamanie między stroną tytułową a porzednią kartką. Delikatnie przybrudzony górny bok książki.

Balcerzan Edward. Poezja polska w latach 1939 - 1965 część 1: strategie liryczne.

Okładki przybrudzone, końce grzbietu ponaddzierane (po 1 cm). Rogi pozaginane.

Tatoń Jan. Poradnik dla chorego na cukrzycę.

Lekko przetarte krawędzie okładek z mocno widocznymi zagięciami. Wewnątrz i na bokach książki mocne, żółte przebarwienia.

Chlebus Henryk, Januszewicz Włodzimierz. Zarys kardiologii.

Leciutko przetarte krawędzie okładek. Lekko przybrudzone boki książki. Słabo widoczne zagięcie tylnej okładki. Na tylnej okładce przyklejona stara cena.

 

Januszewicz Andrzej. Nadciśnienie tętnicze - Zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia.

 

Stan: dobry.

 

Januszewicz Andrzej. Nadciśnienie tętnicze. Zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia.

Okładki przetarte i porysowane. Na pierwszej stronie ślad po oderwanej naklejce.

Grzeszczak Władysław. Farmakoterapia w cukrzycy.

Stan dobry.

 

Swanton R. H. Kardiologia praktyczna.

Leciutko przetarte krawędzie okładek.

Kokot Franciszek. Choroby wewnętrzne 1 - 2.

Tom I: Okładki przybrudzone, przetarte na krawędziach i grzbiecie z pozaginanymi rogami, tylna okładka zgięta wzdłuż. W środku podkreslenia wykonane ołówkiem. Tom II: Okładki pogięte, przetarte na krawędziach i grzbiecie.

 

Rokicka - Milewska Roma. Pediatria - Hemofilia u dzieci.

Mocno przetarte okładki (przy dolnej krawędzi). Słabo widoczne zagięcia okładek.

Przednia okładka oddarta od dolnej części grzbietu (5,5 cm). Na tylnej okładce przyklejona stara cena.

Tatoń Jan. Diabetologia kliniczna.

 

Brak obwoluty. Okładki lekko przybrudzone i poplamione. Wewnątrz książka delikatnie rozłamana na stronach 16/17 i 498/499. Wewnątrz i na bokach książki żółte przebarwienia.

 

Toth Zbigniew. Radioterapia i diagnostyka radioizotopowa - podręcznik dla MSZ techników elektroradiologii.

Lekko przetarte okładki z widocznymi zagięciami i naddarciem przedniej okładki przy bocznej krawędzi (4 cm). Na tylnej okładce i wewnątrz stara pieczątka „bonifikata 80%”.  Lekko przybrudzone boki książki.

 

Ostrowski, Krassowski, Pieńkowski. Embriologia ogólna.

Lekko przybrudzone okładki z widocznymi przetarciami i mocno zagiętymi rogami. Lekko przybrudzone boki książki.

Jakubowski Wiesław. Diagnostyka ultradźwiękowa.

Leciutko przetarte okładki i przybrudzone boki książki.

Krówczynski Leszek, Danek Adam. Zarys farmacji klinicznej.

Leciutko przetarte okładki i przybrudzone boki książki.