Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Kowalczyk Józef. Dojrzewanie czasu.

Rogi okładek delikatnie zagięte, boki książki delikatnie przybrudzone. Na pierwszej stronie data i podpis (najprawdopodobniej autora książki).

Oppenheim Bohdan W. Rachunek sumienia - Kościół polski wobec antysemityzmu 1989 - 1999.

Rogi okładek delikatnie zagięte, boki książki delikatnie przybrudzone.

Pelc, Klimowicz, Janion, Kulczycka - Saloni, Hutnikiewicz, Błoński, Markiewicz. Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku.

Okładki przetarte, przybrudzone. Krawędzie i rogi poprzecierane i lekko pozaginane. Grzbiet lekko pofalowany, w dolnej i górnej części leciuteńko postrzępiony. Na stronie tytułowej i ostatniej kartce pieczątka ex libris poprzedniego właściciela.

Maciejewski Marian. "Choć Radziwiłł alem człowiek..." Gawęda romantyczna prozą.

Okładki przetarte i przybrudzone. Krawędzie i rogi lekko pozaginane. Grzbiet lekko przetarty. Boki książki przybrudzone. 

Gheorghlu Vladimir Aristo. Hipnoza - rzeczywistość i fikcja.

Seria Omega tom 387.
Okładki delikatnie wytarte przy krawędziach, grzbiet delikatnie naddarty przy dolnej krawędzi (2 cm).

Natanson Wojciech. Sekrety Fredrowskie.

Delikatnie przebarwiona tylna okładka (przy górnej krawędzi).

Semenowicz Halina. Poetycka twórczość dziecka.

Okładki przybrudzone, pożółknięte i poprzecierane. Krawędzie pozaginane. Rogi lekko postrzępione. Grzbiet postrzępiony,  ponaddzierany w górnej i dolnej części z ubytkami od 2 - 5 cm. Na stronie przedtytułowej obszerna dedykacja napisana długopisem.

Swolkień Henryk. Verdi.

Obwoluta delikatnie wytarta i naddarta w kilku miejscach (do 1 cm). Na tylnej obwolucie pieczątka "Cena obniżona zł 6". 

Swolkień Henryk. Piotr Czajkowski.

Obwoluta delikatnie przybrudzona, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 1 cm).

Lichański Stefan. Literatura i krytyka.

Okładki lekko przetarte, przybrudzone i pozaginane. Krawędzie i rogi poprzecierane. Grzbiet poniszczony, podklejony taśmą klejącą. Wewnętrzne strony okładek oraz pierwsza i ostatnia kartka również klejone. Na ostatniej stronie (bez tekstu) jakieś adnotacje zrobione ołówkiem.

Krasiński Zygmunt. Sto listów do Delfiny.

Obwoluta mocno przybrudzona i ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm). Boki książki lekko przybrudzone. Kilkanaście pierwszych kartek lekko pofalowanych przy górnej krawędzi.

Eleuter. Listy do Felicji.

Boki książki delikatnie przybrudzone.

Ostrowska - Grabska Halina. Bric a brac 1848 - 1939.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana przy krawędziach i na grzbiecie (do 2 cm).

Lem Stanisław. Powrót z gwiazd.

Okładki lekko przetarte, ich dolne rogi pozaginane. Boki delikatnie przybrudzone.

Politzer Heinz. Milczenie syren - studia z literatury niemieckiej i austriackiej (Wybór).

Obwoluta przetarta i lekko postrzępiona przy krawędziach. Rogi poprzecierane. Grzbiet przetarty z niewielkimi ubytkami w dolnej i górnej części. Boki książki przybrudzone.

Wilson Robert Charles. Darwinia.

Okładki delikatnie zarysowane, przetarte na rogach.

Lichniak Zygmunt. Raptularz literacki.

Okładki lekko przybrudzone, pozaginane krawędzie i rogi.

Krzyżanowski Julian. Mądrej głowie dość dwie słowie - pięć centuryj przysłów polskich i diabelskich tuzin 1-3.

Tom I: Okładki przybrudzone, popisane długopisem (również strona przedtytułowa). Przednia okładka naddarta na dole grzbietu (4 cm)

Tom II: Okładki podklaejone taśmą klejącą przy grzbiecie (również wewnątrz). Rogi okładek pozaginane, grzbiet lekko poplamiony.

Tom III: Rogi okładek pozaginane, na tylnej okładce ślad po długopisie.