Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Nowacki Kazimierz. Dzieje teatru w Krakowie: Architektura krakowskich teatrów.

Przybrudzona i przebarwiona obwoluta z kilkoma naddarciami (do 2 cm). Książka pęknięta pomiędzy pierwszą a sąsiednią kartką a także pomiędzy dwoma ostatnimi kartkami. Na kilku ostatnich kartkach przebarwienia.

Michalik Jan. Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865 - 1893 Instytucja artystyczna tom 4 część II.

Delikatnie przybrudzony grzbiet obwoluty i brzegi kartek. Na tylnej obwolucie stara metka.

Łotman Jurij. Semiotyka filmu.

Seria Omega nr 379. Okładki przetarte, słabo widoczne ślady zagięcia na tylnej okładce. Naddarty grzbiet książki na obydwu końcach po 1 cm. Książka pęknięta pomiędzy przednią okładką a sąsiednią kartką oraz pomiędzy tylną okładką a sąsiednią kartką.

Kruk Stefan. Życie teatralne w Lublinie (1782 - 1918).

Obwoluta przybrudzona, przetarta, naddarta u góry ( 1 cm ). 

Nurczyńska - Fidelska, Parniewska, Popiel - Popiołek, Ulińska. Film w szkolnej edukacji humanistycznej.

Okładki przetarte przy krawędziach z zadrapaniami i zagięciami, na okładkach widoczne ślady zarysowań.

Kotlarczyk Mieczysław, Wojtyła Karol. O Teatrze Rapsodycznym.

Delikatnie wgniecenie na grzbiecie książki, słabo widoczne ślady zarysowań na okładkach. Książka rozłamana pomiędzy stronami 278 a 279. 

Berthold Margot. Historia teatru.

Brak obwoluty. Okładki oraz brzegi kartek lekko przybrudzone. Grzbiet książki odklejony od kapitałki. Książka pęknięta pomiędzy przednią okładką a sąsiednią kartką. 

Rutkowska, Ostaszewski, Strojna, Bartkowska, Wajda... Kwartalnik filmowy nr 46 lato 2004.

Nakład 1000 egz.
Na okładkach widoczne pionowe zagięcie. Na ostatniej stronie napis wykonany niebieskim długopisem. 

Gajzlerowa Eleonora z Cerchów. Tamten Kraków, tamta Krynica.

Nakład 500 + 283 egz. 
Okładki przetarte (głównie przy krawędziach), pozaginane i przybrudzone. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właścicela książki wykonany niebieskim długopisem.

Wojdowski Bogdan. Próba bez kostiumu (szkice o teatrze).

Nakład 2000 + 283 egz.
Obwoluta przetarta, naddarta przy grzbiecie ( 1.5 cm ) z widocznymi zarysowaniami i śladem zagięcia. Na ostatniej stronie pieczątka "KT 36".

Hoszowski Mieczysław T. Film, sztuka i etyka.

Okładki przybrudzone, naddarte przy grzbiecie (3 cm), pozaginane. Na stronie przedtytułowej podpis wykonany niebieskim długopisem oraz pieczątka poprzedniego właściciela. Pieczątka znajduje się również na 6 oraz 25 stronie. Kartki przybrudzone, od strony 93 widoczny ślad po zagięciu. 

Michałowska Danuta. " ... trzeba dać świadectwo" 50-lecie powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie.

Nakład 3000 egz.
Okładki przetarte (głównie krawędzie i na grzbiecie). Na tylnej okładce dwie nieduże, żółte plamy. Na stronie przedtytułowej dedykacja napisana czarnym długopisem. Na stronie 74 notatki wykonane niebieskim długopisem.

Gordon, Williams. Tunele - część pierwsza cyklu.

Okładki przetarte przy krawędzich z licznymi zagięciami. Na stronie tytułowej dwa niewielkie mazaki wykonane czarnym długopisem i małe przebarwienie przy dolnej krawędzi przechodzące na kilka pierwszych kartek.

Sarchie Ralph, Cool L. C. Zbaw nas ode złego.

Delikatnie przybrudzone okładki, na tylnej ślad po metce cenowej. Delikatnie pozaginane rogi okładek. Zagięty górny róg stron 297-314.

Lubicz Lisowski Juliusz. Wspomnienia starego aktora.

Lekko przetarte przy krawędziach okładki (z zagięciami). Małe przebarwienie przy dolnej krawędzi przedniej okładki.

Mirecki Wiesław. Jeniecka Melpomena.

Nakład 10 000 + 300 egz.
Grzbiet książki przetarty, naddarty 2 cm, odklejony od kapitułki. Okładki z widocznymi zagięciami. Na przedniej okładce dwie plamki przechodzące na wszystkie kartki.  Książka rozłamana w dwóch miejscach. Kartki 1-56 oraz 57-98 (trzymające się razem) oddzielone od całości.