Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Manfredi V. M. The Last Legion.

Na przedniej okładce, przy lewej krawędzi 1 cm przetarcie. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Od stron 369 do 378 zagięcie w dolnym rogu kartek.
 

Ryan Robert. The Blue Noon.

Na okładkach liczne ślady po zagięciach głównie w rogach na tylnej okładce.

Paprocki Bartosz. Herby rycerstwa polskiego - zebrane i wydane r. p. 1584.

0,5 cm pęknięcie w górnym, lewym rogu przedniej okładki oraz z tyłu przy dolnej krawędzi grzbietu (1,5 cm). Na tylnej okładce mało widoczne zarysowania i wgniecenia. Boki książki nieznacznie przybrudzone.

Smaczny Henryk. Księga kawalerii polskiej 1914 - 1947.

Przybrudzona i mocno wytarta obwoluta na rogach oraz krawędziach, ponaddzierana w kilku miejscach (do 1,5 cm), ze śladami po zagięciach. Książka rozłamuje się między stronami 256 a 257, górny bok przybrudzony.

Bieniecki, Chranicka i inni. Gdańsk jego dzieje i kultura.

Obwoluta mocno wytarta na rogach i krawędziach, ponaddzierana w kilku miejscach (do 4 cm). Tylna część obwoluty ze śladami po zagięciach, niewielkimi wgnieceniami oraz ubytkiem przy dolnej krawędzi (2 x 2 cm). Mocno przybrudzone krawędzie okładek oraz boki książki.

Sławiński Franciszek. Słownik prasłowiański tom 3 - D.

Obwoluta wytarta i przybrudzona, ponaddzierana na krawędziach - u dołu z ubytkiem (około 7/4 cm). U góry tylnej części obwoluty nieaktualna pieczątka "cena zniżona".

Bednarczuk Leszek, Danka Ignacy, Pisowicz Andrzej, Pobożniak Tadeusz, Reczek Józef i inni. Języki indoeuropejskie tom 1.

Obwoluta lekko przybrudzona i wytarta, ponaddzierana na rogach, miejscami na krawędziach (do 1 cm) oraz na obydwu końcach grzbietu. Uszkodzenie tylnej części obwoluty u góry przy grzbiecie: ubytek około 6/4 cm oraz naderwanie około 8 cm. W tekście kilka podkreślen wykonanych ołówkiem.

Milewski Tadeusz. Prace Etnologiczne tom 1: Zarys językoznawstwa ogólnego część II - Rozmieszczenie języków, zeszyt 1.

Okładki lekko przybrudzone, na krawędziach i rogach pogięte i miejscami minimalnie ponaddzierane (do 2 mm). U góry przedniej okładki, przy grzbiecie przedarcie około 5 cm. U góry tylnej okładki nieaktualna pieczątka "Cena zniżona". Kartki luzem, nierówno pospinane, nieporozcinane przy krawędziach.

Ryan Mark. Odwaga i gorycz - Niezwykła, nieopowiedziana dotąd historia szpiega z czasów drugiej wojny światowej - Thomasa Sneuma.

Okładki z minimalnie pozaginanymi rogami. Grzbiet zgięty wzdłuż z końcamii delikatnie przetartymi. Na stronie tytułowej pieczątka "Schronisko książek".

Henry Todd. Kreatywność na zawołanie - jak odkryć i rozwinąć wewnętrzną moc twórczą.

Delikatnie poprzecierane rogi okładek. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań.

Furmanik Stanisław. Podstawy wersyfikacji polskiej.

Okładki, grzbiet oraz boki ksiązki przybrudzone. Dolna krawędź okładek dłuższa od książki stąd liczne zagięcia i naddarcia (do 1 cm). U dołu grzbietu i przedniej okładki dopisany piórem numer "1337". U dołu grzbietu naddarcia i naklejka z dopisaną liczbą "1037". Na tylnej okładce dwa drobne mazaki wykonane czarnym tuszem. Nierówno porozcinane introligatorsko krawędzie kartek. Wewnątrz nieaktualne pieczątki pobiblioteczne.

Jodłowski Stanisław, Taszycki Witold. Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym.

Poprzecierane okładki, ich krawędzie i grzbiet książki. Pozaginane okładki - głównie na rogach. Grzbiet przebrawiony i lekko "pogięty". Kilka delikatnych plamek u dołu tylnej okładki. Książka rozłamana na środku w kilku miejscach. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Bartnicka Barbara. Język polski - Język i my 3, podręcznik do języka polskiego dla szkół średnich.

Minimalnie wytarte krawędzie okładek. Zagięty dolny róg przedniej okładki. Minimalnie przybrudzone boki książki.

Arctowa Irena. Razem czy osobno - Zasady pisowni łącznej i rozdzielnej ze słownikiem.

Okładki lekko przybrudzone i wytarte, pozaginane - głównie na rogach. Grzbiet wytarty z naddarciami na obydwu końcach.

Fros SI Henryk, Sowa Franciszek. Twoje imię - Przewodnik onomastyczno - hagiograficzny.

Lekko poprzecierane rogi i krawędzie obwoluty - drobne naderwanie (1,5 cm) u dołu przedniej części.

Jaworski Michał. Język polski - gramatyka i ortografia 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Okładki przybrudzone, wytarte na krawędziach i rogach. Poplamiony górny prawy róg przedniej okładki oraz kartek do strony 60. Poprzecierane obydwa końce grzbietu. Na tylnej okładce pionowe zagięcie. W kilku miejscach drobne zaznaczenia i uzupełnienia tekstu.

Monk Krytyna. Diety oczami naukowców.

Okładki delikatnie przybrudzone. Na tylnej okładce naklejka z kodem kreskowym.

Strutyński Janusz. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro - cerkiewno - słowiańskiego.

Okładki pozaginane w kilku miejscach i lekko poprzecierane na krawędziach i rogach. Drobne, miejscowe przybrudzenie z boku książki. Wewnątrz kilka dopisków wykonanych długopisem przy tekście i na wewnętrznej stronie tylnej okładki.

Żak - Święcicka Małgorzata. Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym.

Nakład 300 egz.
Okładki lekko przybrudzone, delikatnie poprzecierane na krawędziach i rogach. Minimalnie przybrudzone boki książki.