Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Matthews Rupert. Rzym - mroczny, ponury i krwawy.

Okładki z lekko przetartymi i pozaginanymi rogami. Strony od 209 do 216 częściowo luzem. Strony od 217 do 222 luzem.

Mączak Antoni. Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponaddzierana przy krawędziach (do1 cm). Boki książki przybrudzone.

Kucharczyk, Milcarek, Robak. Historia - Przez tysiąclecia i wieki: Podręcznik do gimnazjum kl. 1.

Okładki z mocno poprzecieranymi rogami oraz licznymi zagięciami. Końce grzbietu mocno przetarte, dolny koniec z naddarciem i niewielkim ubytkiem (do 1 cm). Strony 92, 93 z niewielką plamą. Kilka kartek z dopiskami, podkreśleniami, zaznaczeniami tekstu.

Ciejka Małgorzata. Notatki z lekcji - historia: 1815 - 1939.

Okładki przetarte. Na stronie tytułowej i ostatniej skreślenia wykonane czerwonym i niebieskim długopisem. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane ołówkiem.

Jasienica Paweł. Rozważania o wojnie domowej.

Delikatnie przybrudzone okładki. Na stronie tytułowej kilka cyfr wykonanych niebieskim długopisem, pieczątka pobiblioteczna oraz na stronie 17 i 126 pieczątka pobiblioteczna.

Riche Pierre. Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego.

Obwoluta lekko przetarta z mocno poprzecieranymi rogami i krawędziami.

Jasienica Paweł. Polska Piastów. Polska Jagiellonów.

Polska Piastów: okładka z mocno pozaginanymi rogami oraz poprzecieranymi krawędziami. Na końcach grzbietu ponaddzierana (do 1,5 cm). Na wewnętrznej stronie tylnej okładki przy górnej krawędzi podpis wcześniejszego właściciela. Kartki z lekko pozaginanymi rogami. Od strony 4 do 7 podpisy z dedykacjami.
Polska Jagiellonów tom I: Okładki delikatne przybrudzone z mocno pozaginanymi rogami. Krawędzie grzbietu lekko poprzecierane.
Polska Jagiellonów tom II: Okładki przybrudzone z poprzecieranymi rogami i krawędziami. Pomiędzy grzbietem książki a okładkami ślady po kleju.

Kwartalnik Zahoroda nr 2-3/94. Kultura i zabytki Łemków w Polsce.

Stan dobry. Kwartalnik dwujęzyczny polsko-ukraiński.

Kwartalnik Zahoroda nr 2/5/95. Kultura i zabytki Łemków w Polsce.

Stan dobry. Kwartalnik dwujęzyczny polsko-ukraiński.

Kwartalnik Zahoroda nr 1 (12) 1997. Kultura, historia i zabytki Łemków w Polsce.

Stan dobry. Okładki przybrudzone. Kwartalnik dwujęzyczny polsko-ukraiński.

Riley Fitch Noel. Najsłynniejsze kafejki literackie Europy.

Obwoluta lekko naddarta na górnych rogach oraz przy dolnym końcu grzbietu (3 cm).

Conti Laura. Drinki - 106 receptur.

Poprzecierane rogi okładek. Ponaddzierany górny koniec grzbietu (do około 1 cm). Książka minimalnie rozłamana pomiędzy stronami 16/17.