Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Baluch Jacek. Drzewo się liściem odziewa - staroczeska poezja miłosna.

Obwoluta wytarta przy krawędziach, naddarta przy górnej krawędzi oraz z ubytkiem na środku grzbietu.

Karp Jerzy. Clochard i inne wiersze.

Na stronie przedtytułowej dedykacja dla poprzedniego właściciela wykonana niebieskim długopisem. Minimalne wytarcia na obydwu końcach grzbietu.

Twardowski Jan. Po wszystkie dni.

Brak obwoluty. Lekko przybrudzone płócienne okładki.

Joyce James. Utwory poetyckie.

Książka napisana w języku polskim i angielskim.
Obwoluta przybrudzona, mocno poprzecierana przy krawędziach, na rogach i grzbiecie - miejscami ponaddzierana.

Valek Miroslav. Niepojęte rzeczy.

Książka napisana w języku słowackim i polskim.
Obwoluta przybrudzona, przetarta przy krawędziach, ponaddzierana lekko na rogach oraz na obydwu końcach grzbietu - u dołu około 6 cm przedarcie.

Guz Sabina. Oddziaływanie środowiska wychowawczego na rozwój osobowości dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

Nakład 100 egzemplarzy.
Recenzent pracy - Przetacznikowa. Druk maszynowy. Okładki lekko przybrudzone z pozaginanymi rogami. Przednia okładka naddarta ok . 1 cm w dwóch miejscach. Na stronie tytułowej dedykacja autorki dla recenzentki pracy - Marii Przetacznikowej.

Kotarbiński Tadeusz. Wesołe smutki.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na rogach. Na grzbiecie numer "1906" wykonany niebieskim długopisem oraz u góry brakujący fragment ok. 2 cm. Na kilku stronach nieaktualne pieczątki pobiblioteczne, skreślenia i kilka cyfr wykonanych niebieskim długopisem. Boki książki przybrudzone.

Koprowski Jan. Pejzaże polskie.

Okładki przetarte i lekko przybrudzone, z pozaginanymi rogami. Na obydwu końcach grzbietu brakujący fragment ok. 1 cm. Na stronie tytułowej nieaktualna pieczątka pobiblioteczna, skreślenie wykonane zielonym mazakiem, numer "4071" wykonany piórem. Na stronie 20 i 71 nieaktualne pieczątki pobiblioteczne. Na kilku stronach zaznaczenia i notatki dopisane ołówkiem.

Boccacio Giovanni. Dekameron 1 - 2.

Okładki przybrudzone i poprzecierane, pozaginane w kilku miejscach. W obydwu częściach na tylnych okładkach naklejki z nieaktualnymi cenami. Tom pierwszy lekko rozłamany między stronami 46/47 - tutaj widoczne delikatne ślady po zapiskach wykonanych ołówkiem.

Gordon Thomas. Wychowanie bez porażek w szkole.

Okładki i boki książki leciutko przybrudzone, rogi okładek delikatnie pozaginane. Na tylnej okładce stara naklejka cenowa.

Stasiak Makary K. Kształcenie podmiotu.

Tylna okładka delikatnie przybrudzona, rogi okładek leciutko pozaginane.

Wiśniewska - Kin Monika. Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć - rozumienie pojęć przez dzieci + cd.

Okładki leciutko przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami. Na tylnej okładce stare naklejki cenowe.

Nakoneczna Danuta. Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień.

Okładki przybrudzone z leciutko pozaginanymi rogami. Na przedniej okładce pionowe zagięcie. Górna krawędź grzbietu naddarta (ok. 3 cm).

Kaliszewski Andrzej. Wiersze wybrane: 1976 - 1995.

Delikatne ślady zagięć na przedniej okładce.

Łąkowski Rafał. Encyklopedia popularna PWN.

Brak obwoluty. Miejscowo przybrudzone płócienne okładki oraz boki książki. Pomiędzy trzecią kartką a stroną tytułową pęknięcie wzdłóż grzbietu, podobne uszkodzenie przy wewnętrznej części tylnej okładki.

Poświatowska Halina. Wiersze wybrane.

Okładki przybrudzone, miejscami polamione, przetarte przy krawędziach i pozaginane na rogach Boki książki lekko przybrudzone. Przy kilku końcowych kartkach zagięte i minimalnie przybrudzone górne rogi.

Gałczyński Konstanty Ildefons. Liryka i groteska.

Grzbiet lekko zagięty, u góry z drobnym naddarciem. Niewielkie zagięcia na rogach okładek.