Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

O`Dell Andrew C. Kraje skandynawskie.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana przy krawędziach do 7 cm z niewielkim ubytkiem w prawym, górnym rogu. Stare pieczątki pobiblioteczne na pierwszej stronie oraz na stronie tytułowej pieczątki pobiblioteczne, kilka cyfr i skreśleń wykonanych niebieskiem długopisem i czerwonym mazakiem.

Panikkar K. M. Dzieje Indii.

Obwoluta ponadzierna przy krawędziach (do 1.5 cm). Na niej ślady zarysowań. Na stronie tytułowej sygnatura napisana długopisem. Lekko przybrudzony górny bok książki.

Panikkar Kavalam Madhava. Azja a dominacja zachodu 1498 - 1945 - Epoka Vasco da Gamy w dziejach Azji 1498-1945.

Okładki delikatnie przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Górna i dolna krawędź grzbietu naddarte (ok. 1 cm).

Pankowicz Andrzej. Historia 4 - Polska i świat współczesny. Podręcznik dla szkół średnich dla klasy IV liceum ogólnokształcącego oraz dla klas III technikum i liceum zawodowego.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami, na tylnej cena wykonana niebieskim długopisem.

Pankowicz Andrzej. Historia 4. Polska i świat współczesny. Podręcznik dla klasy 4 liceum ogólnokształcącego.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Wewnątrz książki kilkanaście podkreśleń wykonanych ołówkiem.

Parkes H. B. Historia Meksyku.

Delikatnie przybrudzona, przetarta obwoluta (przy krawędziach i na grzbiecie), przednia naderwana u dołu przy grzbiecie ok. 5 cm. Na tylnej stara pieczątka z ceną, boki książki lekko przybrudzone.

Piechowski Jan Jerzy. Dawny Babilon i współczesny Irak.

Seria Światowid.
Przybrudzone i przetarte okładki, w środku pieczatki pobiblioteczne i czerwone przebarwienia na kilku kartkach.

Pilikowski Jerzy. Słownik szkolny - historia.

Minimalnie wytarte dolne rogi okładek.

Piwarski Kazimierz. Prusy Wschodnie w dziejach Polski.

Biblioteczka historyczna cz. 2.

Górny bok książki nierówno obcięty introligatorsko.

Pobóg - Malinowski Władysław. Najnowsza historia polityczna Polski 1864 - 1945 tom 1 - 3.

We wszystkich tomach lekko przybrudzona obwoluta, na niej ślady zarysowań. Lekko przybrudzone boki książek.

Pobóg - Malinowski Władysław. Najnowsza historia polityczna Polski 1864 - 1945.

Okładki poplamione, mocno pozaginane, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie, naklejona u dołu kolorowa taśma. Na stronie tytułowej naklejona karta z nazwiskiem. Boki książki przybrudzone. Kartki nierozcięte introligatorsko. Książka rozłamuje się pomiędzy przednią okładką a pierwszą kartką. Pozaginane rogi kilku pierwszych stron.

Popiołek Kazimierz. Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku.

Obwoluta ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm). Na stronie przedtytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela.

Potępa Stanisław. Fiakrem po Tarnowie.

Obwoluta przetarta, pozaginana i ponaddzierana przy krawędziach w kilku miejscach (do 2 cm). Brak fragmentu przedniej obwoluty przy jej dolnej krawędzi.

Procacci Giuliano. Historia Włochów.

Delikatnie pozaginane rogi okładek. Lekko przybrudzony górny bok książki.

Pronobis Witold. Polska i świat w XX wieku.

Okładki przetarte, głównie przy krawędziach z licznymi zagięciami. Brak kilku ostatnich kartek w indeksie nazwisk.

Radziwiłł, Roszkowski. Historia 1871 - 1945 - Podręcznik dla szkół średnich.

Okładki lekko przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce stara naklejka cenowa. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Ratajczak, Roszak. Historia i Wiedza o Społeczeństwie - Ludzie i ich dzieje 1. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Lekko przytarte krawędzie okładek. Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki.

Reychman Jan. Dni świetności i klęski Turcji.

Seria Światowid. Okładki przybrudzone, pozaginane w rogach i przetarte na krawędziach. Na przedniej 1 cm naddarcie. Dwie ostatnie kartki słabo trzymają się całości.

Reychman Jan. Dzieje Turcji od końca XVIII wieku.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte (głównie przy krawędziach) z słabo widocznymi zagięciami. Na tylnej okładce stara pieczątka "cena zniżona 2 zł". Boki książki delikatnie przybrudzone.