Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Jureczko Andrzej. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 6 Testament Krzywoustego.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 6
Okładki lekko przybrudzone. Rogi zarówno okładek jak i kartek lekko pozaginane.

Jurek Tomasz. Dzieje średniowieczne 1 - podręcznik dla szkół średnich.

Przetarte rogi i krawędzie okładek, boki książki przybrudzone. Pozaginane rogi okładek wraz z kilkoma pierwszymi kartkami, w środku podkreślenia wykonane ołówkiem.

Jurek Tomasz. Historia - średniowiecze: Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku - Podręcznik dla gimnazjum.

Okładki z lekko wytartymi i pozaginanymi rogami. Grzbiet z delikatnie przetartymi krawędziami i końcami.

Kamiński, Pańko, Śniegocki. Historia 1 cz. 2 - Historia średniowiecze. Podręcznik dla liceów i techników zakres podstawowy i rozszerzony.

Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane. Boki książki leciutko przybrudzone. Rogi kilkunastu pierwszych kartek lekko pozaginane.

Kałużyński Stanisław. Dawni Mongołowie.

Seria Ceram. Obwoluta przybrudzona z wieloma śladami zarysowań, poprzecierana na krawędziach i ponaddzierana (do 1 cm). Oderwane małe fragmenty obwoluty przy krawędziach.

Kałużyński Stanisław. Dawni Mongołowie.

Brak obwoluty. Okładki minimalnie przybrudzone. Boki książki i pierwsza strona i ostatnia lekko przybrudzone.

Kiersnowscy Teresa i Ryszard. Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym wiek X - XII.

Delikatnie przybrudzona, przetarta obwoluta, głównie przy krawędziach i na rogach, przednia naderwana u dołu przy grzbiecie ok. 1 cm. Na tylnej obwolucie ślady zarysowań.

Kiersnowski Ryszard. Moneta w kulturze wieków średnich.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, pofalowana i ponaddzierana przy krawędziach i na rogach (do 3 cm). Przybrudzone boki książki.

Kiersnowski Ryszard. Moneta w kulturze wieków średnich.

Seria Ceram. Brak obwoluty. Okładki delikatnie przybrudzone z leciutko pozaginanymi rogami.

Kiersnowski Ryszard. Początki pieniądza polskiego.

Obwoluta z delikatnie przetartymi rogami.

Kiersnowski Ryszard. Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich.

Obwoluta z licznymi naddarciami (do 2 cm), oraz z licznymi ubytkami i zagięciami. Mocno zagięta  zakładka przedniej i tylnej obwoluty.

Kiryk Feliks. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego Nauk przemożnych perła.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego
Grzbiet zżółknięty, okładki minimalnie przybrudzone.

Kiryk Feliks. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 9 Wielki król i jego następca.

Dzieje Narodu i Pańśtw Polskiego I - 9. Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte (głównie przy krawędziach). na przedniej 1 cm naddarcie (przy górnej krawędzi).

Kiryk Feliks. Kazimierz Wielki budowniczy i reformator.

Tylna okładka minimalnie przybrudzona z niewielkim przebarwieniem. Wewnętrzna strona okladki, strona obok, strona przedtytułowa i spis treści lekko popisane długopisem.

Klubówna Anna. Ostatni z wielkich Piastów.

Obwoluta lekko przybrudzona z minimalnie wytartymi rogami . Grzbiet lekko zżółknięty.

Kondratow Aleksander. Ceram: Zaginione cywilizacje.

Seria Ceram. Lekko przebarwione okładki. Na nich kilka słabo wiocznych śladów zagięć i zarysowań.

Kondratow Aleksander. Rodowody Cywilizacji: Zaginione cywilizacje.

Seria Ceram, Rodowody Cywilizacji. Obwoluta z lekko przetartymi rogami i krawędziami, minimalnie przybrudzona oraz ponaddzierana na rogach (do 1 cm). Delikatnie przybrudzony górny bok książki.

Koper Sławomir. Piastowie - Wędrówki po Polsce pierwszej dynastii.

Okładki z niewielkimi przetarciami i z minimalnie przetartymi rogami.

Korpanty Józef. Rzeczpospolita potomków Romulusa: Ludzie - wydarzenia - idee.

Okładki delikatnie przybrydzone z poprzecieranymi rogami.

Kosidowski Zenon. Gdy słońce było Bogiem.

Okładki z lekko poprzecieranymi krawędziami i rogami, z licznymi zagięciami.