Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Jasiński Tomasz. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 5 Przerwany hejnał.

Jasiński Tomasz. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 5
Okładki lekko przybrudzone i przebarwione (głównie przy krawędziach). Boki książki leciutko przybrudzone.

Jasiński Tomasz. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 5 Przerwany hejnał.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 5
Okładki delikatnie poprzecierane i pożółknięte (głównie przy krawędziach). Przednia okładka przy tytule popisana niebieskim długopisem. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki gdzie znajduje się drzewo genealogiczne Czyngis - chana notatki dorysowane niebieskim długopisem.

Jelicz Antonina. Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie wiek XIII - XV.

Obwoluta mocno poprzecierana na rogach i krawędziach, z licznymi naddarciami (do 9 cm - wzdłuż prawej krawędzi) i ubytkami (do 3,5 cm) przy końcach grzbietu. Na obwolucie liczne zagięcia i zarysowania. Przybrudzony górny bok książki.

Jofan Natalia. Ceram: Dawna kultura Japonii.

Seria Ceram. Okładki lekko przybrudzone, pofalowane z przetartymi rogami i krawędziami 

Jofan Natalia. Dawna kultura Japonii.

Seria Ceram. Książka "przekrzywiona" (przednia okładka nie pokrywa się z tylną). Okładki przybrudzone z przetartymi rogami i krawędziami grzbietu i licznymi zarysowaniami. Na końcach grzbietu naddarcia (do 1,5 cm). Na tylnej okładce wgniecenie, ogólnie książka w nienajlepszym stanie.

Juliusz Cezar. O wojnie domowej.

Okładki delikatnie poprzecierane, na tylnej okładce widoczny ślad po starej metce cenowej.

Jureczko Andrzej. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 6 Testament Krzywoustego.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 6
Okładki lekko przybrudzone. Rogi zarówno okładek jak i kartek lekko pozaginane.

Jurek Tomasz. Dzieje średniowieczne 1 - podręcznik dla szkół średnich.

Przetarte rogi i krawędzie okładek, boki książki przybrudzone. Pozaginane rogi okładek wraz z kilkoma pierwszymi kartkami, w środku podkreślenia wykonane ołówkiem.

Jurek Tomasz. Historia - średniowiecze: Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku - Podręcznik dla gimnazjum.

Okładki z lekko wytartymi i pozaginanymi rogami. Grzbiet z delikatnie przetartymi krawędziami i końcami.

Kamiński, Pańko, Śniegocki. Historia kl. 1 cz. 2 - Historia średniowiecze. Podręcznik dla liceów i techników zakres podstawowy i rozszerzony.

Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane. Boki książki leciutko przybrudzone. Rogi kilkunastu pierwszych kartek lekko pozaginane.

Kałużyński Stanisław. Dawni Mongołowie.

Seria Ceram. Obwoluta przybrudzona z wieloma śladami zarysowań, poprzecierana na krawędziach i ponaddzierana (do 1 cm). Oderwane małe fragmenty obwoluty przy krawędziach.

Kałużyński Stanisław. Dawni Mongołowie.

Brak obwoluty. Okładki minimalnie przybrudzone. Boki książki i pierwsza strona i ostatnia lekko przybrudzone.

Kiersnowscy Teresa i Ryszard. Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym wiek X - XII.

Delikatnie przybrudzona, przetarta obwoluta, głównie przy krawędziach i na rogach, przednia naderwana u dołu przy grzbiecie ok. 1 cm. Na tylnej obwolucie ślady zarysowań.

Kiersnowski Ryszard. Moneta w kulturze wieków średnich.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, pofalowana i ponaddzierana przy krawędziach i na rogach (do 3 cm). Przybrudzone boki książki.

Kiersnowski Ryszard. Moneta w kulturze wieków średnich.

Seria Ceram. Brak obwoluty. Okładki delikatnie przybrudzone z leciutko pozaginanymi rogami.

Kiersnowski Ryszard. Początki pieniądza polskiego.

Obwoluta z delikatnie przetartymi rogami.

Kiersnowski Ryszard. Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich.

Obwoluta z licznymi ponaddzieraniami (do 2 cm), oraz z licznymi ubytkami i zagięciami. Mocno zagięta  zakładka przedniej i tylnej obwoluty.

Kiryk Feliks. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego Nauk przemożnych perła.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego
Grzbiet zżółknięty, okładki minimalnie przybrudzone.

Kiryk Feliks. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 9 Wielki król i jego następca.

Dzieje Narodu i Pańśtw Polskiego I - 9. Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte (głównie przy krawędziach). na przedniej 1 cm naddarcie (przy górnej krawędzi).