Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Ozimek Stanisław. W pustyni i w Tobruku.

Lekko przybrudzone, przetarte i pozaginane okładki. Dolne krawędzie kartek od strony 130 do końca książki leciutko przebarwione. Rogi kilku kartek pozaginane.

Pastusiak Longin. Roosevelt a sprawa polska 1939 - 1945.

Krawędzie okładek lekko przetarte. Dolny róg tylnej okładki zagięty. Okładki przetarte. Książka rozłamana i podklejona przezroczystą taśmą klejącą pomiędzy stronami 142/143.

Pełczyński Tadeusz. Armia Krajowa i Powstanie Warszawskie.

Wewnątrz tylnej okładki stara pieczątka Muzeum AK.

Pietrzykowa Aleksandra. Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej - Polityka okupanta i ruchu oporu.

Okładki lekko przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Górna i dolna krawędź grzbietu naddarta (do 1,5 cm). Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek lekko pozaginane.

Pospiełow, Andrejew, Antonow i inni. Wyniki Wielkiej Wojny Narodowej Związku Radzieckiego 1941 - 1945.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana przy krawędziach i na końcach grzbietu (do 2 cm), wewnątrz tylnej stara pieczątka z ceną. Boki książki przybrudzone.

Praca partyjno - polityczna w Armii Radzieckiej i Marynarce Wojennej.

Okładki przetarte i przybrudzone, prawy bok książki przebarwiony w dolnej części. Brak strony tytułowej.

Prus Edward. Herosi spod znaku tryzuba.

Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Przygoński Antoni. Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 r. tom 2.

Leciutko przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie.

Przygoński Antoni. Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 r. tom 2.

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie.

Przymanowski Janusz. Studzianki.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana przy krawędziach (do 1,5 cm)