Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych

Lista produktów

Kijas Artur. Polacy w Kazachstanie.

Na okładkach słabo widoczne zagięcia. Na tylnej okładce naklejka ze starą ceną. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Klimowicz Jolanta. Meksyk - miasto trzech kultur.

Obwoluta przybrudzona, przetarta przy krawędziach i na grzbiecie, na stronie tytułowej dedykacja  wykonana niebieskim długopisem. Boki książki przybrudzone.

Kolbiński, Araszkiewicz, Maksymowicz i inni. Politechnika Warszawska 1915 - 1965.

Brak obwoluty. Okładki i boki książki delikatnie poplamione. Na stronie tytułowej pieczątka ex libris, data oraz podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Kolińska Krystyna. Miłosne czasy i czarty.

Okładki przetarte na krawędziach i grzbiecie.

Koneczny Feliks. Święci w dziejach narodu polskiego.

Przednia okładka wraz z kilklunastoma pierwszymi kartkami zagięta w kilku miejscach (w lewym, dolnym rogu). Boki książki delikatnie przybrudzone.

Kowalska Barbara. 50 lat Gimnazjum i Liceum w Bobowej.

Górne krawędzie kartek poplamione i pofalowane po zalaniu.

Kowalski Marek Arpad. W kraju Burów i Zulusów.

Przetarte, pogięte i przybrudzone okładki, przednia krótsza od książki przy bocznej krawędzi o około 0,5 cm. Przednia okładka naddarta przy górnej krawędzi około 1 cm. Przybrudzone boki książki.

Kozłowska, Unger, Zając. Historia i wiedza o społeczeństwie - Podręcznik dla ZSZ.

Pozaginane rogi okładek. Boki książki przybrudzone, na dolnym boku skreślenia wykonane niebieskim długopisem.

Krajski Stanisław. Szkice o masonerii i pogaństwie.

Delikatnie przybrudzone okładki, na tylnej naklejka z ceną. Kilka pierwszych kartek naderwanych przy grzbiecie.

Kraszewski Józef Ignacy. Wizerunki książąt i królów Polskich z 39 rycinami Pilatiego.

Strona przedtytułowa naderwana u góry przy grzbiecie ok. 10 cm. Rogi okładek wytarte.

Kronika Zakładu Wychowawczego dla Osieroconej Młodzieży im. Księdza Siemaszki 1882 - 1982.

Obwoluta przetarta przy krawędziach i na rogach. Na pierwszej kartce kilka podpisów wykonanych niebieskim długopisem.

Krzywicki Janusz Paweł. Czarniecczycy - I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Delikatnie pozaginane rogi okładek, tylna przetarta u góry przy grzbiecie. Boki książki lekko przybrudzone.