Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Coulloudon Virginie. Mafia sowiecka.

Okładki z delikatnie przetartymi rogami. Na tylnej okładce metka z starą ceną.

Dakowski Mirosław, Przystawa Jerzy. Via Bank i FOZZ o rabunku finansów Polski.

Okładki z delikatnie zagiętymi i wytartymi rogami. Boki książki delikatnie przybrudzone. Strona tytułowa i strona ostatnia lekko przybrudzone. Na stronie tytułowej dedykacja napisana czarnym długopisem.

Derenda Jerzy, Sygit Bogusław. Pitawal bydgoski - czyli zbiór opisów najgłośniejszych procesów o zabójstwa.

Okładki lekko poprzecierane i pozaginane na rogach. Grzbiet książki lekko przybrudzony, naddarty 1,5 cm przy dolnym końcu. Przednia okładka pożłknięta. Od strony 9 do 56 niewielkie dziurki przy dolnej krawędzi.

Domańczyk Zbigniew. 100 dni Mazowieckiego.

Okładki delikatnie przybrudzone z lekko wytartymi rogami. Boki książki delikatnie przybrudzone. Na stronach 4, 17 i 351 przekreślone pieczątki bibloteczne.

Drużyńska Jolanta, Jankowski Stanisław M. Ucieczki specjalnego znaczenia.

Drobne zagięcia przy górnej i dolnej krawędzi obwoluty. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Drzycimski Andrzej, Skutnik Tadeusz. Gdańsk Sierpień `80 Rozmowy.

Okładki z lekko wytartymi rogami i krawędziami. Grzbiet książki z mocno wytartymi krawędziami, na dolnym końcu delikatnie ponaddzierany (do 1 cm). Między wewnętrzną stroną okładek a sąsiednimi stronami widoczny klej. Na stronie przedtytułowej autograf z datą. Kilka kartek z delikatnie pozaginanymi rogami.

Duraczyński Eugeniusz. Generał Iwanow zaprasza - przywódcy podziemnego państwa polskiego przed sądem moskiewskim.

Okładki z lekko wytartymi rogami i krawędziami oraz zagiętymi rogami i licznymi zagięciami wzdłuż okładek. Grzbiet z mocno wytartymi krawędziami. Wewnętrzna strona tylnej okładki i  kartka sąsiadująca, przy dolnej krawędzi delikatnie przybrudzone. Strony od 13 do 27 z niewielką plamką przebijającą przez strony.

Dziadul Jan. Rozstrzelana kopalnia.

Okładki z lekko wytartymi krawędziami i rogami.  Na tylnej okładce stara metka cenowa. Grzbiet książki z mocno wytartymi końcami. Kilkanaście stron wraz z tylną okładką ze sporymi śladami po zalaniu. Boki książki lekko przybrudzone.

Feichtlbauer Hubert. Praca przymusowa w Austrii 1938 - 1945.

Wydał Fundusz Pojednania, Pokoju i Współpracy: Późne zadośćuczynienie. Historia. Losy.

Stan bardzo dobry.

Giancana Sam i Chuck. Zdradzeni.

Przednia okładka z delikatnie zagiętymi rogami, oraz zagięciem pionowym. Między wewnętrznymi stronami okładek a stronami sąsiednimi widoczny klej.

Giertych Jędrzej. My, nowe pokolenie!

Przednia okładka przybrudzona zieloną farbką.

Giełżyński Wojciech, Stefański Lech. Gdańsk - sierpień 80.

Okładki lekko przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Górna krawędź grzbietu naddarta (do 0,5 cm). Książka rozłamana pomiędzy stronami 134 a 135.

Gliksman Adam. Solidarność Małopolska - kalendarium 1980 - 2005.

Stan bardzo dobry, książka najprawdopodobniej nie otwierana.

Gomułka Władysław. Przemówienia.

Książka delikatnie rozłamana pomiędzy stronami 618/619.

Góra Władysław, Grunberg Karol. Geneza i pierwsze lata Polski Ludowej 1944 - 1949.

Okładki delikatnie przybrudzone, z lekko wytartymi i pozaginanymi rogami. Grzbiet także wytarty z pionowymi zagięciami. Kilka stron z podkreśleniami tekstu wykonanymi ołówkiem.