Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Lenin w Krakowie.

Brak strony tytułowej.

Lewickyj Borys. Terror i rewolucja.

Okładki poplamione, przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami.

Lichocki, Naruszewicz, Zollner. Kraków za Stanisława Augusta.

Obwoluta delikatnie przybrudzona. Obwoluta książki naderwana przy dolnej krawędzi (do 2,5 cm). Boki książki lekko przybrudzone.

Lipiński Wacław. Album Legionów Polskich.

Obwoluta przetarta przy krawędziach i na grzbiecie, brakujący fragment na końcu grzbietu u góry (11 cm) i na środku (3 cm). Przybrudzone boki książki.

Lubicz - Pachoński Jan. Bitwa pod Racławicami.

Obwoluta lekko przybrudzona ze śladami po zagięciach.

Lubicz - Pachoński Jan. Kościuszko po Insurekcji.

Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na grzbiecie naklejona mała karteczka z numerem. Boki książki przybrudzone. Na kilku stronach pieczątki pobiblioteczne. Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek lekko pozaginane.

Mączak Antoni. Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponaddzierana przy krawędziach (do1 cm). Boki książki przybrudzone.

Manikowski Adam. Historia dla maturzysty - Czasy nowożytne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego zakres rozszerzony.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Na tylnej okładce w prawym górnym rogu naklejona stara naklejka z ceną. Lekko pozaginane rogi okładek.

Marks Karol. Przyczynki do historii kwestii polskiej (rękopisy z lat 1863 - 1864).

Obwoluta przetarta przy krawędziach i na grzbiecie. Na stronie tytułowej stara pieczątka (czerwony X) oraz kilka cyfr wykonanych niebieskim długopisem. Boki książki przybrudzone.

Massalski Adam. Szkolnictwo średnie Kielc do roku 1862. Nakład 250 egzemplarzy.

Skrypt wydała Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Nakład 250 egzemplarzy.
Naderwany koniec grzbietu u dołu (3 cm) i przednia okładka przy górnej krawędzi (1 cm). Okładki lekko przybrudzone na nich słabo widoczne ślady po zagięciach. Na stronie tytułowej dedykacja autora skryptu dla poprzedniego właściciela wykonana piórem.

Małowist Marian. Konkwistadorzy portugalscy.

Seria Ceramowska.
Lekko przebarwiona obwoluta.

Małowist Marian. Konkwistadorzy portugalscy.

Brak obwoluty. Leciutko przybrudzone okładki.

Michnik Helena, Mosler Ludwika. Historia Polski do roku 1795.

Okładki mocno przetarte, pozaginane i popisane długopisem. Na pierwszej stronie podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Na bokach książki oraz na wewnętrznych stronach okładek przebarwienia i przybrudzenia.

Miller Marek. Arystokracja.

Delikatnie przetarty grzbiet książki.

Mochnacki Maurycy. Powstanie narodu polskiego w roku 1830 - 1831 1 - 2

Delikatnie przybrudzone i przetarte obwoluty (przy krawędziach i na grzbiecie). W tomie I od strony 5 do 12 kartki luzem.