Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Johnson Paul. Historia świata od roku 1917 do lat 90 - tych.

Delikatnie przetarte okładki (przy krawędziach i na grzbiecie) z lekko pozaginanymi rogami i widocznymi zagięciami, wewnątrz tylnej stara cena wykonana niebieskim długopisem. W lewym górnym rogu przedniej okładki 1 cm naddarcie.

Kamiński, Śniegocki. Historia 2 cz. 1. - Od renesansu do czasów napoleońskich. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Okładki mocno zniszczone z widocznymi licznymi śladami po zagięciach. Rogi okładek pozaginane i pourywane (do 1 cm). Na grzbiecie książki widoczne przetarcia oraz pourywane krawędzie (do 1 cm). Na okładkach i wewnątrz książki nieliczne mazaki i podkreślenia wykonane długopsiem, ołówkiem i żółtym markerem.

Karpiński Andrzej. Pauperes - o mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki, głównie przy krawędziach i na grzbiecie. Na stronie tytułowej pieczątka, numer "6052" wykonany niebieskim długopisem oraz na stronie 17 i 363 pieczątka pobiblioteczna. Przybrudzone boki książki, przy górnej krawędzi kilku pierwszych kartek ślad po zalaniu.

Karski J. Wielkie mocarstwa a Polska (Od Wersalu do Września).

Zeszyty Edukacji Narodowej tom I.
Książka wydana w drugim obiegu tzw. Bibuła. Na tylnej okładce cena wykonana niebieskim długopisem.

Kersten Adam. Historia powszechna wiek XVII.

Obwoluta przetarta przy krawędziach i na grzbiecie.

Kersten Adam. Historia powszechna wiek XVII.

Obwoluta przetarta przy krawędziach i na grzbiecie.

Kieniewicz Jan. Portugalczycy w Azji XV - XX wiek.

Delikatnie przybrudzone okładki oraz boki książki, na stronie tytułowej data oraz podpis poprzedniego właściciela wykonane piórem.

Kieniewicz Stefan. Historia Polski 1795 - 1918.

Obwoluta przetarta, głównie przy krawędziach. Na stronie przedtytułowej i 604 pieczątka ex libris poprzedniego właściciela, na stronie tytułowej skreślenie wykonane czarnym mazakiem.

Kieniewicz Stefan. Historia Polski 1795 - 1918.

Książka oprawiona w przezroczystą okładkę, trwale przyklejona do obwoluty. Na pierwszych stronach widoczne ślady po taśmie klejącej. Na stronie czwartej skreślenie, numer "28191" wykonany niebieskim długopisem oraz stara pieczątka pobiblioteczna. Pieczątki również na stronach 17 i 592. Boki książki przybrudzone. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3.

Kieniewicz Stefan. Historia Polski 1795 - 1918.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone, przetarte na rogach. Boki książki lekko przybrudzone.

Kiryk Feliks. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego - Nauk przemożnych perła.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego.
Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań.

Klimecki Michał. Klimczak Władysław. Legiony Polskie.

Obwoluta ponaddzierana, głównie przy krawędziach (do 3 cm).

Koper Sławomir. Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej.

Okładki lekko pozaginane na rogach, na tylnej stara naklejka z ceną. Boki delikatnie przybrudzone.

Korcz Władysław. Patriotyczne tradycje polskiego rzemiosła.

Okładki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami.

Kordecki Augustyn. Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r.

Delikatnie pozaginane rogi okładek przednia naderwana (ok. 3 cm przy bocznej krawędzi), na tylnej stara naklejka z ceną.