Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Jabłoński Henryk. Rewolucja Październikowa a sprawa niepodległości Polski.

Okładki lekko przybrudzone na nich słabo widoczne ślady po zagięciach.

Jasienica Paweł. Polska anarchia.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Zagięty dolny róg tylnej okładki.

Jasienica Paweł. Polska Jagiellonów.

Brak obwoluty. Przybrudzone okładki i boki książki.

Jasienica Paweł. Rozważania o wojnie domowej.

Delikatnie przybrudzone okładki. Na stronie tytułowej kilka cyfr wykonanych niebieskim długopisem, pieczątka pobiblioteczna oraz na stronie 17 i 126 pieczątka pobiblioteczna.

Jasienica Paweł. Rzeczpospolita Obojgu narodów 1 - 3.

Delikatnie przetarte okładki, głównie przy krawędziach.

Johnson Paul. Historia świata od roku 1917 do lat 90 - tych.

Delikatnie przetarte okładki (przy krawędziach i na grzbiecie) z lekko pozaginanymi rogami i widocznymi zagięciami, wewnątrz tylnej stara cena wykonana niebieskim długopisem. W lewym górnym rogu przedniej okładki 1 cm naddarcie.

Kamiński, Śniegocki. Historia 2 cz. 1. - Od renesansu do czasów napoleońskich. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Okładki mocno zniszczone z widocznymi licznymi śladami po zagięciach. Rogi okładek pozaginane i pourywane (do 1 cm). Na grzbiecie książki widoczne przetarcia oraz pourywane krawędzie (do 1 cm). Na okładkach i wewnątrz książki nieliczne mazaki i podkreślenia wykonane długopsiem, ołówkiem i żółtym markerem.

Karpiński Andrzej. Pauperes - o mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki, głównie przy krawędziach i na grzbiecie. Na stronie tytułowej pieczątka, numer "6052" wykonany niebieskim długopisem oraz na stronie 17 i 363 pieczątka pobiblioteczna. Przybrudzone boki książki, przy górnej krawędzi kilku pierwszych kartek ślad po zalaniu.

Karski J. Wielkie mocarstwa a Polska (Od Wersalu do Września).

Zeszyty Edukacji Narodowej tom I.
Książka wydana w drugim obiegu tzw. Bibuła. Na tylnej okładce cena wykonana niebieskim długopisem.

Kersten Adam. Historia powszechna wiek XVII.

Obwoluta przetarta przy krawędziach i na grzbiecie.

Kersten Adam. Historia powszechna wiek XVII.

Obwoluta przetarta przy krawędziach i na grzbiecie.

Kieniewicz Jan. Portugalczycy w Azji XV - XX wiek.

Delikatnie przybrudzone okładki oraz boki książki, na stronie tytułowej data oraz podpis poprzedniego właściciela wykonane piórem.

Kieniewicz Stefan. Historia Polski 1795 - 1918.

Obwoluta przetarta, głównie przy krawędziach. Na stronie przedtytułowej i 604 pieczątka ex libris poprzedniego właściciela, na stronie tytułowej skreślenie wykonane czarnym mazakiem.