Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Błok Aleksander. Ostatnie dni caratu.

Delikatnie przetarte okładki na rogach i przy grzbiecie. Przy dolnej krawędzi grzbietu 3 cm naddarcie.

Cegielski Tadeusz, Zielińska Katarzyna. Historia 2 - dzieje nowożytne. Podręcznik dla szkół średnich klasy II liceum ogólnokształcącego.

Okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z licznymi zagięciami, końce grzbietu ponaddzierane (do 2 cm). Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany korektorem, pozaginane rogi kartek. Przybrudzone boki książki.

Cegielski Tadeusz, Zielińska Katarzyna. Historia 2 - dzieje nowożytne. Podręcznik dla szkół średnich klasy II liceum ogólnokształcącego.

Delikatnie przetarte okładki z lekko pozaginanymi rogami na tylnej stara naklejka z ceną. Wewnątrz książki nieliczne podkreślenia tekstu wykonane ołówkiem.

Cetera Bronisław. Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku.

Obwoluta lekko przybrudzona. Książka delikatnie rozłamana pomiędzy stronami 32/33.

Chaunu Pierre. Cywilizacja wieku oświecenia.

Seria Ceramowska. Okładki lekko przybrudzone na nich słabo widoczne ślady zarysowań.

Chojnowski Andrzej. Piłsudczycy u władzy - dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.

Na tynej okładce stara pieczątka "Bonifikata" oraz cyfra "80" wykonana niebieskim długopisem. Na ostatniej stronie również pieczątka "Bonifikata". Mocno zagięty górny róg tylnej okładki.

Ciejka Małgorzata. Notatki z lekcji - historia: 1815 - 1939.

Okładki przetarte. Na stronie tytułowej i ostatniej skreślenia wykonane czerwonym i niebieskim długopisem. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane ołówkiem.

Cieślikowski Zbigniew. Tajemnice śledztwa KO - 1042/27.

Obwoluta ponaddzierana, głównie przy krawędziach (do 1 cm). Delikatnie przybrudzony górny bok książki.

Clarke William. Sensacje XX wieku: Zagubiona fortuna carów.

Okładki z lekko pozaginanymi rogami na przedniej i tylnej ślad po naklejce z ceną. Delikatnie przebarwione dwie pierwsze kartki (przy prawej krawędzi). Podobne przebarwienie na bokach książki.

Czubiński Antoni, Grot Zdzisław, Miśkiewicz Benon. Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919 - zarys dziejów.

Obwoluta dość mocno przetarta, pozaginana, ponaddzierana przy krawędziach (do 4 cm) z ubytkami. Boki książki lekko przybrudzone.

Dackiewicz Jadwiga. Faworyty władców Francji.

Okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami, przednia naderwana przy grzbiecie u góry ok. 2 cm. Brakujący fragment grzbietu u góry ok. 2,5 cm. Lekko przybrudzone boki książki.

Dackiewicz Jadwiga. O Francji, o tęsknocie, czyli każdy kochał inaczej.

Obwoluta przetarta, postrzępiona, ponaddzierana przy krawędziach i na końcach grzbietu (do 1 cm). Wewnątrz tylnej okładki kilka cyfr wykonanych niebieskim długopisem.

Danielewski B., Kolipiński J., Rogalski A. Niemcy rozgromione?

Okładki mocno przybrudzone oraz lekko pozaginane i ponaddzierane przy krawędziach w kilku miejscach (do 10 cm). Oderwany malutki fragment przedniej okładki i pierwszej kartki przy ich górnych krawędziach. Boki książki lekko przybrudzone i nierówno obcięte introligatorsko. Niewielkie przebarwienia wewnątrz okładek oraz na kilku pierwszych i ostatnich kartkach. Na pierwszej stronie pieczątka ex libris, druga kartka naddarta przy górnej krawędzi (ok 2 cm). Rogi kilkunastu pierwszych kartek lekko pozaginane.

Dautry Jean. Historia rewolucji i kontrrewolucji we Francji w latach 1848 - 1851.

Okładki poplamione, przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami, oddzielone od grzbietu książki, na tylnej cena wykonana czerwonym długopisem. Kilkucentymetrowy ubytek przy górnej krawędzi grzbietu. Boki książki przybrudzone i nieróno przycięte introligatorsko. Książka rozłamana pomiędzy 192 a 193 stroną.