Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Wroński Marek, Stolarski Rafał E. Wkład 3 pułku ułanów w odzyskaniu niepodległości 1918 roku i jego związki z Warszawą.

Nakład 100 egzemplarzy.

Na ostatniej stronie obwoluty oraz wewnątrz tylnej okładki stara naklejka z ceną.

Wrzesińska Katarzyna. Obrazy mniejszości w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918 - 1939.

Na tylnej okładce stare naklejki z ceną. Delikatnie pozaginane rogi okładek.

Wyczański Andrzej. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 20 Dogonić Europę.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II-20.

Delikatnie przybrudzone okładki.

Wyczański Andrzej. Historia powszechna wiek XVI.

Brak obwoluty. Okładki lekko przybrudzone.

Wyczański Andrzej. Historia powszechna wiek XVI.

Obwoluta dość mocno przetarta, ponaddzierana przy krawędziach i końcach grzbietu (do 3,5 cm).

Wyczański Andrzej. Historia powszechna wiek XVI.

Obwoluta przetarta, ponadzierana przy krawędziach i na rogach ok. 1 cm.

Zaczyński Marian, Kalęba Beata... W kręgu sporów polsko - litewskich na przełomie XIX i XX wieku tom I.

Z prac Zakładu Bibliografii Polskiej im. Karola Estreichera UJ tom IX.
Na tylnej okładce naklejona stara cena książki, rogi okładek delikatnie pozaginane.

Zahorski Andrzej. Naczelnik w sukmanie Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 40.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 40.

Na tylnej okładce stara pieczątka z ceną.

Zahorski Andrzej. Paryż lat rewolucji i Napoleona.

Obwoluta pozaginana w rogach, przybrudzona, przetarta, ponaddzierana przy krawędziach i na grzbiecie (do 2 cm), na tylnej stara pieczątka z ceną oraz kilka cyfr wykonanych niebieskim długopisem. Na większości kartek, w dolnym rogu i przy lewej krawędzi przebarwienie. Okładki zaczynają odklejać się od książki.

Zajewski Władysław. W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830 - 1831.

Obwoluta przetarta przy krawędziach, na rogach i końcach grzbietu.

Żarnowski Janusz. Listopad 1918.

Przebarwienia i przybrudzenia na okładkach

.

Żeleńska - Chełkowska Anna. Inwentarz akt senatu i władz nadrzędnych oraz wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796 - 1849.

Okładki przybrudzone, przetarte z pozaginanymi rogami, na przedniej skreślenia wykonane czerwoną kredką, na grzbiecie u dołu brakujący fragment ok. 9 cm. Na stronie przedtytułowej dedykacja poprzedniego właściciela wykonana niebieskim długopisem. Okładki oddzielone od grzbietu, boki książki nierówno przycięte introligatorsko.

Zgórniak Marian. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt III - 48 Za Waszą i naszą wolność.

Okładki lekko przybrudzone.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt III-48.

Zgórniak Marian. Sytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r.

Pzybrudzona i przetarta obwoluta, głównie przy krawędziach.

Zgorzelska Aleksandra. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego: Stanisław August nie tylko mecenas.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II-38.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną.