Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Walters Guy. Igrzyska w Berlinie - jak Hitler ukradł olimpijski sen.

Stan bardzo dobry, książka najprawdopodobniej nie otwierana.

Węgierski Jerzy. Lwów pod okupacją sowiecką 1939 - 1941.

Okładki przetarte (głównie przy krawędziach).

Weider Ben, Hapgood David. Morderstwo Napoleona.

Okładki delikatnie wytarte i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce naklejona stara cena książki. Delikatnie przybrudzony górny bok książki.

Wereszycki Henryk. Historia polityczna Polski 1864 - 1918.

Okładki poplamione, na tylnej widoczne, pionowe zagięcie.

Więckowska - Mitzner Wanda. Miłość i polityka - Maria Ludwika.

Seria Światowid. Okładki pozaginane i przetarte, grzbiet sklejony zewnątrz i wewnątrz bezbarwną taśmą klejącą z sąsiednimi kartkami. Pierwsza kartka z pionowym zagięciem.

Wisner Henryk. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego: Rokosz Zebrzydowskiego.

Lekko przebrawiona na niebiesko tylna okładka. Okładki delikatnie odklejają się od grzbietu.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II-24.

Wisner Henryk. Lisowczycy.

Pozaginane rogi okładek.

Wójcik - Góralska Danuta. Niedoceniana królowa.

Obwoluta przybrudzona, naderwana na rogach i końcach grzbietu ok. 1 cm.

Wójcik Zbigniew. Historia powszechna wiek XVI - XVII.

Delikatnie przetarta obwoluta, głównie przy krawędziach, na tylnej stara naklejka z ceną. Wewnątrz książki skreślenia wykonane ołówkiem. Lekko przybrudzone boki książki.

Wójcik Zbigniew. Historia powszechna XVI - XVII wieku.

Materiałowe okładki i boki książki lekko przybrudzone. Brak obwoluty.

Wojtasik Janusz. Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864 - 1907.

Obwoluta lekko przybrudzona, przetarta oraz pozaginana i ponaddzierana przy krawędziach (do 1 cm).

Wroński Marek, Stolarski Rafał E. Wkład 3 pułku ułanów w odzyskaniu niepodległości 1918 roku i jego związki z Warszawą.

Nakład 100 egzemplarzy.

Na ostatniej stronie obwoluty oraz wewnątrz tylnej okładki stara naklejka z ceną.

Wrzesińska Katarzyna. Obrazy mniejszości w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918 - 1939.

Na tylnej okładce stare naklejki z ceną. Delikatnie pozaginane rogi okładek.

Wyczański Andrzej. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 20 Dogonić Europę.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II-20.

Delikatnie przybrudzone okładki.