Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Serczyk Władysław A. Na dalekiej Ukrainie - dzieje Kozaczyzny do 1648 roku.

Okładki delikatnie przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki przybrudzone. Książka przełamana między stronami 346/347.

Siwkowska Janina. Kochanek Justyny w Warszawie!

Delikatnie przybrudzona, ponaddzierana obwoluta przy krawędziach i na rogach ok. 1 cm. Lekko pofalowane boki kartek.

Siwkowska Janina. Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832 - 1881 1-2.

Lekko przybrudzone i postrzępione obwoluty w obu książkach (na krawędziach). W tomie I książka pęknięta pomiędzy stroną tytułową a sąsiednią kartką oraz lekko rozłamana w jednym miejscu pomiędzy dwoma kartkami - w zdjęciach.

 

Stachoń Bolesław. Polityka Polski wobec Turcyi i akcyi antytureckiej w wieku XV do utraty Kilii i Białogrodu (1484).

Wydało Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
Okładki przybrudzone, przetarte i postrzępione przy krawędziach, na rogach i końcach grzbietu (do 1 cm) z pozaginanymi rogami. Na przedniej okładce wzdłóż grzbietu 13 cm naddarcie. Na przedniej - u dołu - brakujący fragment rogu, wewnątrz tylnej naklejka pobiblioteczna. Boki książki przybrudzone oraz nierozcięte introligatorsko. 

Strumph Wojtkiewicz S. Powstanie Styczniowe.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana przy krawędziach, na rogach i końcach grzbietu (do 4,5 cm). Na przedniej widoczne zadrapania.

Sucheni - Grabowska Anna. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 21 Spory królów ze szlachtą w złotym wieku.

Okładki lekko przybrudzone na nich słabo widoczne ślady po zagięciach (w rogach).

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II-21.

Suworow Wiktor. Lodołamacz.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną.

Szary Karol. PPS Polska Paria Socjalistyczna 1892 - 1982.

Książka wydana w drugim obiegu tzw. Bibuła.

Leciutko przybrudzone i pozaginane okładki, spięte spinaczami. na okładkach liczne ślady po zagięciach.

Szczepański Alfred. Ilustrowana historya nowożytna część 3 tom 1 - od epoki odkryć i reformacyi aż do panowania Filipa II.

Okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie. Boki książki przybrudzone. Na kilku pierwszych kartkach żółte przebarwienia. Kilka pierwszych kartek z pionowym zagięciem.

Szcześniak Andrzej Leszek. Historia 3 - dzieje nowożytne i najnowsze od połowy XIX wieku do roku 1918. Podręcznik dla szkół średnich klas III liceum ogólnokształcącego oraz dla II technikum i liceum zawodowego.

Okładki przybrudzone, przetarte z pozaginanymi rogami, na tylnej cena wykonana niebieskim długopisem, Końce grzbietu ponaddzierane ok. 2 cm. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane ołówkiem. Przebarwione na żółto wewnętrzne strony okładek.

Szcześniak Andrzej Leszek. Historia 3 - dzieje nowożytne i najnowsze od połowy XIX wieku do roku 1918. Podręcznik dla szkół średnich klas III liceum ogólnokształcącego oraz dla II technikum i liceum zawodowego.

Okładki przybrudzone, przetarte z pozaginanymi rogami, na przedniej skreślenie wykonane zielonym mazakiem, na tylnej cena wykonana niebieskiem długopisem, Końce grzebietu ponaddzierane (do 3 cm). Na stronie tytułowej i wewnątrz tylnej okładki napisy wykonane niebieskim długopisem. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane ołówkiem.

Szcześniak Andrzej Leszek. Historia dzieje nowożytne i najnowsze 1815 - 1939. Podręcznik dla szkół średnich klasy III liceum ogólnokształcącego oraz klasy II technikum i liceum zawodowego.

Okładki przetarte, delikatnie pozaginane rogi okładek. Boki książki lekko przybrudzone. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki (przy górnej krawędzi) niewielkie przebarwienie.