Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Szyrocki Marian. Dzieje literatury niemieckiej tom 1.

Obwoluta lekko przybrudzona, przebarwiona z tyłu i ponaddzierana w kilku miejscach przy górnej krawędzi (do 2 cm). Boki książki przybrudzone.

Szyrocki Marian. Historia literatury niemieckiej.

Brak obwoluty, okładki przybrudzone i przebarwione na grzbiecie z pozaginanymi rogami. Boki książki przybrudzone. Na stronie 4 podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Na stronach 150, 153, 159, 163, 167 podkreślenia wykonane długopisem. Na kilku stronach widoczne ślady po ołówku.

Ugniewska Joanna. Historia literatury włoskiej XX wieku.

Na tylnej okładce przy górnej krawędzi naklejona stara cena książki. Rogi okładek lekko pozaginane. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki.

Ulewicz Tadeusz. Konterfekty sylwetki, cienie - z dziejów filologii w Polsce.

Leciutko pozaginane rogi okładek, delikatnie przybrudzone boki książki.

Weiss Tomasz. Literatura Młodej Polski.

Okładki delikatnie przybrudzone, rogi lekko pozaginane. Na tylnej okładce przy górnej krawędzi stara cena książki napisana długopisem.

Werneck Sodre N. Historia literatury brazylijskiej.

Lekko pozaginane rogi przedniej okładki.

Wiśniowska Zofia. Katalog starych druków Biblioteki Muzeum - zamku w Łańcucie.

Obwoluta przetarta i ponaddzierana w kilku miejscach przy krawędziach (do 4 cm), lekko przybrudzona wraz z bokami.

Wroczyński Tomasz. Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego.

Okładki pozaginane, przetarte na rogach, lekko przybrudzone (wraz z bokami). Na stronie 2 mały mazak wykonany niebieskim długopisem (przy bocznej krawędzi). 

Wroczyński Tomasz. Literatura polska po 1939 roku.

Delikatnie przetarte okładki z pozaginanymi rogami, na tylnej stara naklejka z ceną.

Wroczyński Tomasz. Literatura polska po 1939 roku.

Okładki delikatnie przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Lekko przybrudzone boki książki. Na kilkunastu stronach notatki i tekst podkreślony ołówkiem.

Wyka Kazimierz. Młoda Polska 1 - 2.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm), na niej ślad po zalaniu oraz lekko przybrudzona

Zaremba Jan. Polscy pisarze na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej.

Prace Komisji Historycznoliterackiej nr 20. Nakład 930 egzemplarzy.

Przebarwiony grzbiet i okładki tuż przy nim. Słabo widoczne zagięcia okładki w rogach. Na przedniej okładce skreślony stary numer biblioteczny. Na 4 i 171 stronie stare, skreślone pieczątki pobiblioteczne

Zawada Andrzej. Dwudziestolecie literackie.

Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem.

Zgorzelski Czesław. Od oświecenia ku romantyzmowi i współczesności.

Obwoluta przybrudzona i przetarta, boki książki przybrudzone.

Ziomek Jerzy. Renesans.

Brak obwoluty. Okładki i boki książki przybrudzone i poplamione. Książka rozłamana pomiędzy przednią okładką a pierwszą kartką. Na stronie tytułowej dedykacja długopisem.

Łanowski Jerzy. Literatura Grecji starożytnej w zarysie.

Okładki lekko przetarte na krawędziach i rogach, górne rogi czterech ostatnich kartek oraz tylnej okładki pozaginane.