Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Mucha Bogusław. Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Grzbiet naddarty przy dolnej krawędzi (1 cm).

Nasiłowska Anna. Literatura współczesna - podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Lekko przetarte rogi okładek, na tylnej naklejka z ceną. Przybrudzone boki książki oraz wewnętrzna strona przedniej okładki i pierwsza strona.

Nicoll Allardyce. Dzieje dramatu od Ajschylosa do Anouilha1-2.

Okładki z licznymi zagięciami. Tylna w tomie I z śladem po zalaniu (przy bocznej krawędzi). Okładka w tomie II bardzo mocno naddarta przy grzbiecie (11 cm). Naddarte również pierwsze 13 stron (po 2.5 cm) przy dolnej krawędzi.

Niemczyńska Małgorzta. Język polski 1 - kształcenie kulturowo - literackie. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceów i techników.

Lekko przybrudzone okładki. Na okładkach słabo widoczne ślady po zarysowaniach. Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki.

Nofer - Ładyka Alina. Literatura polska okresu pozytywizmu.

Delikatnie przybrudzone i przetarte okładki (głównie przy krawędziach i na rogach), na tylnej cena oraz skreślenie wykonane mazakiem i długopisem. Książka pęknięta pomiędzy stronami 3 a 4 oraz 382 a 383. Kartka 4/5 oderwana na dole od grzbietu (4 cm).

Pawłowski, Porembska, Zych. Potęga słowa kl. 1 cz. 1. - starożytność, średniowiecze. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceów i techników.

Okładki lekko przybrudzone. Na okładkach słabo widoczne zarysowania. Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki.

Pawłowski, Porembska, Zych. Potęga słowa kl. 1 cz. 2. - renesans, barok, oświecenie. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceów i techników.

Okładki lekko przybrudzone. Na okładkach słabo widoczne zarysowania. Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki.

Pawłowski, Porembska, Zych. Potęga słowa kl. 2 część 1 - romantyzm. Zakres podstawowy i rozszerzony. W komplecie ptyta CD.

Wewnątrz tylnej okładki skreślenia wykonane niebieskim długopisem. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Pelc, Klimowicz, Janion, Kulczycka - Saloni, Hutnikiewicz, Błoński, Markiewicz. Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku.

Okładki przetarte, przybrudzone. Krawędzie i rogi poprzecierane i lekko pozaginane. Grzbiet lekko pofalowany, w dolnej i górnej części leciuteńko postrzępiony. Na stronie tytułowej i ostatniej kartce pieczątka ex libris poprzedniego właściciela.

Pietrusiewiczowa, Rytel, Libera, Straszewska, Kulczycka - Saloni. Literatura od średniowiecza do pozytwizmu.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana przy krawędziach, na końcach grzbietu i na rogach (do 4 cm). Rogi kartek u góry lekko pofalowane i pozaginane, książka pęknięta pomiędzy stroną przedtytułową a tytułową.

Podraza - Kwiatkowska Maria. Literatura Młodej Polski.

Lekko przetarte krawędzie i rogi okładek. Przybrudzone boki książki.