Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Literatura współczesna "źle obecna" w szkole. Antologia tekstów literackiech i pomocniczych dla klas maturalnych.

Pozaginane rogi okładek, przednia okładka wygięta do góry, okładki przetarte. Ostatnia kartka naddarta przy górnej krawędzi ok 4 cm.

Lupas - Rutkowska Joanna. Epoki literackie.

Leciutko zagięty górny róg okładki. Poza tym książka najprawdopodobniej nie otwierana.

Majda Jan. Okresy literackie.

Obwoluta przybrudzona, lekko przetara przy krawędziach i na rogach, końce grzbietu ponaddzierane ok. 1 cm. Kartka 6/7 luzem i rozłamana pomiędzy stronami 5/6 i 352 a 353.

Makowiecki Andrzej Z. Literatura Młodej Polski.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Lekko przybrudzone boki książki. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany niebieskim długopisem, na kilku stronach tekst podkreślony ołówkiem. Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek lekko pozaginane.

Makowiecki Andrzej Z. Młoda Polska.

Brak obwoluty. Na pierwszej kartce i stronie 3 zakreślenie czarnym markerem. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki podpisy poprzedniego właściciela i numer "417/341286" wykonane niebieskim długopisem oraz pieczątka "1026".

Makowiecki, Markowski, Paszyński, Wroczyński. Pamiętajcie o ogrodach - kultura, literatura, język - cz. 1 - antologia. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceów i techników.

Lekko przybrudzone okładki, na nich słabo widoczne zarysowania. Lekko przybrudzone boki książki i pozaginane rogi okładek.

Makowiecki, Markowski, Paszyński, Wroczyński. Pamiętajcie o ogrodach - kultura, literatura, język - cz. 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceów i techników.

Okładki lekko przybrudzone. Na okładkach słabo widoczne zarysowania. Lekko pozaginane rogi okładek. Mocno przybrudzone boki książki.

Makowiecki, Markowski, Paszyński, Wroczyński. Pamiętajcie o ogrodach - kultura, literatura, język - cz. 2 - antologia. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceów i techników.

Lekko przybrudzone okładki, na nich słabo widoczne zarysowania. Lekko przybrudzone boki książki i pozaginane rogi okładek.

Makowiecki, Markowski, Paszyński, Wroczyński. Pamiętajcie o ogrodach - kultura, literatura, język - cz. 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceów i techników.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Lekko zagięty dolny róg przedniej i tylnej okładki. Wewnątrz przedniej okładki przy dolnej krawędzi stary napis wykonany czarnym długopisem.

Markiewicz Henryk. Literatura pozytywizmu.

Okładki lekko przebarwione z pozaginanymi rogami.

Markiewicz Henryk. Polska nauka o literaturze - zarys rozwoju.

Rogi przedniej okładki lekko pozaginane. Na pierwszej i ostatniej stronie widoczne ślady po taśmie klejącej.

Markiewicz Henryk. Pozytywizm.

Lekko przetarta obwoluta - przy krawędziach i na grzbiecie.

Matuszewski Ryszard. Polska literatura współczesna.

Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane w wielu miejscach. Przednia okładka minimalnie popisana długopisem, a boczna krawędź przedniej okładki naddarta (ok. 2 cm). Na pierwszej stronie dwa podpisy poprzednich właścicieli książki. Rogi kilku kartek delikatnie pozaginane.

Mendykowa Aleksandra. Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku.

Biblioteka Wrocławska tom 16.

Obwoluta mocno przybrudzona i leciutko ponaddzierana przy krawędziach w kilku miejscach (do 1 cm). Na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.

Miłosz Czesław. Historia literatury polskiej od roku 1939.

Lekko przybrudzone boki książki, okładki delikatnie przetarte.

Mrowcewicz Krzysztof. Przeszłość to dziś 1 cz 1 - stare wydanie.

Przetarte i pogięte okładki, przybrudzone boki książki.

Mrowcewicz Krzysztof. Przeszłość to dziś kl 1 cz. 1 - wydanie zmienione - Literatura, język, kultura.

Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki. Na tylnej okładce naklejka z ceną.